जर्मन perfekt क्रियापद संभोग

जर्मन perfekt क्रियापद संभोग

जर्मन-परफेक्ट

जर्मन perfekt क्रियापद संभोग

आमची इंग्रजी अनुवाद सेवा प्रारंभ झाली. अधिक माहितीसाठीः इंग्रजी भाषांतर