डेर रिलाटिव्हसॅट्ज - एटवास प्रॅझिसिरेन

जर्मन डर Relativsatz - Etwas prazisieren(फर फोर्टजेस्क्रिटिन)
शनि क्रियापद.

Beispiel करण्यासाठी:

1. डर जुज हेर्स्ट जॉर्ग. डेर जुंज कॉमेट आऊस ड्यूस्लँड.
(यंग जॉर्ज आहे.) (यंग जर्मनीहून आला आहे.)

डर जुंज, ऑउस ड्यूशलँड कॉमेट, हेसिस्ट जोर्ग.
(जर्मनीच्या तरुण माणसाला जोर्ज म्हणतात.)

2. डीझ डेम इस्ट माय टेंट. डेम besucht mich मरतात.
ही महिला माझी चाची आहे.

डिसे डेम, मर मिच बेसेच, इस्त मायइन टॅन्ते.
ही महिला माझी भेट घेणारी आहे.

(DER)
कर्त्याची
: डेर मॅन, डेर कॉमेट, ड्यूशलेरर नको.
Akkusativ: डेर मान, den ich begrüsse, Deutschlehrer इच्छित नाही.
datif: डेर मान, डेम इंक डँके, ड्यूशलेरर इच्छित नाही.
षष्ठी विभक्ती: डेर मॅन, डेसेन नाव हान्स इस्ट, इस्ट माय ड्यूशलेरर.
Prapor + Akku..: डेर मॅन, ऑफ डेन इच वॉर्ट, ड्यूशियर.
Prapor:.. + दिनांक डेर मॅन, वॉन डेम इच स्प्रेचे, ड्यूशियर.तुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते: तुम्हाला पैसे कमवण्याचे सर्वात सोपे आणि जलद मार्ग शिकायला आवडेल ज्याचा कोणीही विचार केला नसेल? पैसे कमविण्याच्या मूळ पद्धती! शिवाय भांडवलाची गरज नाही! तपशीलासाठी येथे क्लिक करा

(दास)
कर्त्याची: दास केंड, दास चार स्टेहट, मीन नेफ.
अक्कुसाटिव्ह: दास केंड, दास इच रेफ, इस्ट माय नेफ.
datif: दास कांड, डेम बॅनबन्स गर्भवती, मीन नेफ.
षष्ठी विभक्ती: नाव उई इस्ट, हे माय नेफ.
Prapor + Akku..: दास कांड, फर डेन इच बॉनबन्स कॅफ, मीन नेफ.
Prapor:.. + दिनांक दास केंड, मिट डेम इरिक स्प्रेच, माय नेफ.

(मरतात)
कर्त्याची:
डाई फ्रू, मर डार्ट गेहट, इस्ट माय बायोलेहेरीन.
अक्कुसाटिव्ह: डाई फ्रू, मर इच सुचे, इस्ट माय बायोलेहेरिन.
datif: डाई फ्रू, डेर इच डँके, इथियो बायियोलेरर.
षष्ठी विभक्ती: डाई फ्रू, डेरेन मॅन आर्झ इस्ट इटाइनिन बायोलेहेरिन.
Prapor + Akku..: Die Frau, für die ich Blumen kaufe, ist meine Biolehrerin.
. Prapor + Datif: डाई फ्रू, वॉन डेर इर डीर इझाह्ल्ते बाबे, इस्त माय बियोलेरर.


(डाय-अनेकवचनी)
कर्त्याची:
मरतात, मरतात, स्टीरन मरतात, मीरा verwandte.
अक्कुसाटिव्ह: डाई लीट, मर इच इनलडे, माय मेन्ड वेरवंडे.
datif: आयच स्क्रॅब नावाच्या मरणासकट मरतात, मेन्ड वेरवंड्ते.
षष्ठी विभक्ती: डाई लीट, ऑटोस डु सिएस्ट, मीन वेरवंडे.
Prapor + Akku..: डाई लीट, फॉर मर इच गेस्चेनके कॉफ, माझा वारवंडे.
Prapor:.. + दिनांक लियू मरतात, तथाकथित spreche, माझे Verwandte sind.

Übung: विर ergaenzen मरतात Relativpronomen:

एक्सएमएक्स.दास बुच, इच इच सुचे, इस्ट इनल Englischbuch.
2.Der कॉम्प्यूटर, आय.आय.सी. कॅफ, इस्ट एनआयटीटी बिलिग.
3.Die ताशे, .... रॉट आहे, शोध घ्या
4.दर मॅन, .... अनस्रीम ब्लॉक वॉन्न्ट, इस्ट आर्किटेक्स्ट.
5.Das इस्त दास मॅडचेन, ... .. इच सेहर झोपे.
6.Die स्टॅट, ... मध्ये. इच लेबे, इटल
7.Der Verbrecher, ... .. फोटो Polizei verteilt ओळ मरतात, Kommt आणि Köln.
8.Die डेम, ... .. एहेमॅन गेस्टोरबेन आयएसटी, इस्ट सीहर ट्रुरिग.
9.Das बेट्टी, ... ..इथे गेस्टर्न गॅकऊफ्ट हब, इट सीहर बीक्वम.
10.Das Gebaude, ... मध्ये. ich स्टुडिओ, इष्ट 1967 gebaut.तुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी