जर्मन सशर्त खंड

प्रिय मित्रांनो, आज आपण शिकवणार्या आमच्या धड्याचा विषय जर्मन सशर्त खंड सशर्त वाक्ये कशी तयार केली जातात, कोणत्या प्रश्नांनी आणि शब्दांसह आम्ही माहिती देण्याचा प्रयत्न करू.हा विषय जर्मन सशर्त वाक्ये आणि प्रकार म्हणतात आमच्या मंच सदस्यांनी तयार केला आहे. सारांश माहिती आणि व्याख्यानमालेसारखे आहे. ज्यांनी योगदान दिले त्या मित्रांचे आभार. आम्ही आपल्या फायद्यासाठी ते सादर करतो. हे माहिती आहे.

जर्मन सशर्त खंड

जर्मन सशर्त खंडमूलभूत वाक्यात घटनेची अपेक्षा करणे ही घटना कलमात नमूद केलेल्या अटानुसार होईल असे दर्शविणारी वाक्ये आहेत. ही वाक्यं "फॉल्स", "वेनन" किंवा "सॉफर्न" हे निश्चित शब्दांच्या सहाय्याने स्थापित केले जाते. तसेच, अशा वाक्यांमध्ये प्रश्न विचारताना "अनटर वेलचर बेडिंगंग?" कोणत्या परिस्थितीत? आणि  "वान?" कधी? असे दिसते आहे की प्रश्नांचा नमुना वापरला जातो.

जर्मनमधील स्पष्टीकरण देणारे शब्द आणि त्यांचे अर्थ

जर्मन सशर्त कनेक्टर तुर्की मधे
wenn कधी / तर
नरम जोपर्यंत
फॉल्स if / if

जर्मनमध्ये सशर्त क्लॉजची स्थापना

आम्हाला सशर्त वाक्यांच्या अधिवेशनांबद्दलचा तपशील पुन्हा सांगण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्यात संयुक्तांच्या विषयासारखेच वैशिष्ट्ये आहेत. आम्ही उदाहरणांसह स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करू.

सुरूवातीस मूलभूत वाक्य

इच कान निच सेहेन, व्हेन इच कीन ब्रिले ट्रेस. / मी चष्मा घालत नाही तेव्हा मी ते पाहू शकत नाही.

गौण वाक्य पहिल्यांदा असणं

फॉल्स एस रेग्नेट, आयन इच रेजेन्शर्म कॉफेन. / जर पाऊस पडला तर मी छत्री खरेदी करीन.

सशर्त वाक्य जे येऊ शकेल

हे सत्य असू शकतात अशा घटनांबद्दल वाक्यांमध्ये वापरले जाते. सध्याच्या काळात दोन्ही वाक्ये एकत्रित केलेली दिसतात.

Ich trage eine Sonnenbrille, wenn es Sonnig ist. / सूर्य सुटल्यावर मी सनग्लासेस घालतो.

पूर्ण होऊ शकत नाही अशा सशर्त वाक्य

अशा सशर्त वाक्यांमध्ये सध्याचे आणि भूतकाळ दोन्ही वापरले जाऊ शकतात.

वर्तमान काळ

अशी परिस्थिती व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते जी सध्या सत्य असण्याची शक्यता नाही. मुख्य वाक्य आणि खंड दोन्ही स्थापित करताना कॉन्जेक्टिव्ह II संयुग्म वापरला जातो.

वेन एएस परम इस्टेट, वर्डे इच एस ट्यून. / माझ्याकडे पैसे असल्यास मी ते खरेदी करीन. (माझ्याकडे पैसे नसल्याने मी खरेदी करू शकत नाही)

भूतकाळ

या वाक्यात, भूतकाळात खरी असू शकत नाही अशा परिस्थिती व्यक्त केल्या जातात. पुन्हा, मुख्य वाक्य आणि गौण वाक्य दोन्ही स्थापित करताना कंजेक्टिव्ह II संयोग वापरले जाते.

व्हेन आयच डिक लॅबबेटे, वॉर्ड आयच डिच हेराटेन. / जर मी तुझ्यावर खूप प्रेम केले असेल तर मी तुझ्याशी लग्न करीन.तुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी