कामग्रा जेल आपल्याला उच्च लैंगिक कामगिरी करण्याची परवानगी देते जेणेकरून आपण आपल्या लैंगिक अनुभवांमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकता.

कामगारा जेल आपण आपली उभारणीची समस्या सोडवू शकता आणि आमच्या साइटवर कामगारा जेल काय आहे या प्रश्नांची उत्तरे शोधू शकता

gaziantep एस्कॉर्ट
मानवगत एस्कॉर्ट मानववत एस्कॉर्ट बेला एस्कॉर्ट मानवगत एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट मानवगॅट लैंगिक कथा लैंगिक कथा साइड एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट लैंगिक कथा
मर्टल एस्कॉर्ट

जर्मन वैयक्तिक Pronouns

या धड्यात आम्ही जर्मन वैयक्तिक सर्वनामांचे परीक्षण करू. जर्मन मी आपण ते स्वरूपात ओळखत असलेले वैयक्तिक सर्वनाम आपण ते आपण आणि ते आपण ते शब्द आहेत जे योग्य किंवा जेनेरिक संज्ञाऐवजी त्यांच्या अनुषंगाने वापरले जातात.

जर्मन सर्वनाम सामान्यत: एखाद्या वाक्याचा विषय असतात, जसे आपल्या तुर्कीमध्ये. म्हणून, जर्मन वैयक्तिक सर्वनाम कसून शिकणे आवश्यक आहे. तुर्कीमध्ये वैयक्तिक सर्वनाम हे शब्द मी, आपण, ते, आम्ही, आपण, ते आहेत. तुर्कीमध्ये एकच "ओ" सर्वनाम असल्याने आपण ज्याबद्दल बोलत आहोत त्या तिन्हीसाठी आहेत, मग ती पुरुष असो की महिला किंवा लिंगरहित.o”आम्ही सर्वनाम वापरतो.

तुर्की भाषेत आपण मानवांसाठी ओ सर्वनाम देखील वापरतो, आम्ही प्राण्यांसाठी ओ सर्वनाम सर्वाना वापरतो आणि निर्जीव प्राण्यांसाठी किंवा वस्तूंसाठी सर्वनाम हे वापरतो. तथापि, जर्मन सर्वनामांमध्ये, "ओ" सर्वनाम समान, पुरुष, महिला आणि लिंगरहित संज्ञेसाठी भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ; तुर्की भाषेत आपण नर आणि मादी आणि निर्जीव घटकांसाठी सर्वनाम "ओ" वापरु शकतो.

उदाहरणार्थ, "मी पुस्तक पाहतो" या वाक्याऐवजी आपण "मी ते पाहतो" असे म्हणू शकतो, आपण हे जर्मन भाषेत म्हणू शकतो, परंतु या वाक्यात "एक”सर्वनाम म्हणजे काय याचा अर्थ लिंगानुसार एर-एसआय-एस आम्हाला योग्य सर्वनाम वापरण्याची आवश्यकता आहे. जर्मन वैयक्तिक सर्वनामांमध्ये पुरुष लिंग संज्ञासाठी er सर्वनाम sie लैंगिक रहित संज्ञांसाठी सर्वनाम es सर्वनाम

व्यक्तींबद्दल किंवा विशेष नावांबद्दल बोलताना एर-एसआय-एस सर्वनामांपैकी एक वापरला जातो. सर्वनामांचा वापर पुरुषांसाठी केला जातो आणि स्त्रियासाठी सर्वनामे वापरली जातात. उदाहरणार्थ, मुहर्रम, ओमर, समीत कारण ते पुरुष आहेत er सर्वनाम झेनेप, मेलिस, मेरी कारण त्यांच्या जागी महिलांचे नाव आहे sie सर्वनाम सर्वनामांचा उपयोग लैंगिक रहित प्राण्यांसाठी होतो. दुस ;्या शब्दांत; लेखासह संज्ञाऐवजी "एर" चा वापर केला जातो, आर्टिकलसह संज्ञाऐवजी "सीई" वापरला जातो, आर्टिकल डससह संज्ञाऐवजी "एसई" वापरला जातो. आपण पाहू शकता की जर्मन वैयक्तिक सर्वनामांचा वापर तुर्कीच्या वैयक्तिक सर्वनामांच्या वापरापेक्षा थोडा वेगळा आहे.

जर्मन एकत्रित सर्वनामे एकत्रितपणे स्पष्ट करू या:

 
जर्मन वैयक्तिक Pronouns

जर्मन वैयक्तिक Pronouns

आम्ही जर्मन सर्वनामांबद्दल उल्लेख केला पाहिजे अशी आणखी एक समस्या; वर पाहिले म्हणून sie सर्वनाम तीन वेळा लिहिले गेले. प्रथम sie सर्वनाम तृतीय पक्ष ते सर्वनाम आहे. इतर लोअर केससह प्रारंभ sie ise अनेकवचनी तुर्की मध्ये ते सर्वनाम समान आहे. शेवटच्या मोठ्या पत्रापासून सुरूवात ऑगस्ट आपण म्हणू शकत नाही अशा लोकांना सर्वनामे दयाळू वापरण्यासाठी.

उदाहरणार्थ, आम्ही आमच्या शिक्षकांना, आमच्या व्यवस्थापकाला, आमच्या वडिलांना आपण म्हणून संबोधतो, आपण नाही. या हेतूसाठी वापरले ऑगस्ट सर्वनाम नेहमीच भांडवल केले जाते. जर्मन sie आम्ही त्यांना कसे वेगळे करावे हे आपण नासोल म्हणत ऐकत आहोत असे दिसते “कारण सर्वनामचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत. चला आता उत्तर देऊ.

एका वाक्यात sie - Sie जेव्हा आपण सर्वनाम पाहता, आम्ही कोणा-याचा अर्थ काय हे समजून घेण्यासाठी क्रियापदाचे संयोग बघतो. क्रियापदाचा संयोग; सर्वनाम “ते” या अर्थाने वापरले गेले आहे की नाही हे आम्हाला समजले आहे की ते “त्यांच्या अर्थाने” वापरले गेले आहे की “ते” अर्थाने वापरले गेले आहे. आधीपासूनच सौम्य हेतूसाठी वापरलेले आहे “एक सर्वनाम सीओ कारण आद्याक्षरे नेहमी भांडवली असतात, जर (वाक्याच्या सुरूवातीला नसली तरी)ऑगस्ट" सर्वनाम तर आम्ही हे सहजपणे समजून घेऊ शकतो की हे सौम्य अपीलसाठी वापरले जाते. आम्ही आपल्याला क्षणार्धात दिलेली उदाहरणे लक्षात घेता आपल्याला हा विषय चांगल्याप्रकारे समजेल.

आमच्या मागील धड्यांमध्ये, जर्मन भाषेत "हे पुस्तक आहे, हे एक टेबल आहे" आणि वाक्य कसे बनवायचे यासारखे सोप्या परिभाषा वाक्य आपण शिकलो. आता आपण वैयक्तिक सर्वनाम शिकलो आहोत, त्याच शैलीमध्ये "मी एक शिक्षक आहे, आपण विद्यार्थी आहात, तो डॉक्टर आहे", अशी वाक्ये बनवायला शिकू या. या वाक्यांमध्ये मी-सेन-ओ- शब्द एक व्यक्ती सर्वनाम आहेत.

जर्मन सर्वनामांना व्हिज्युअल उदाहरण देऊ. खाली व्हिज्युअल विषयाची अधिक चांगली समज प्रदान करेल.

 
जर्मन वैयक्तिक Pronouns

जर्मन वैयक्तिक Pronouns

आता "मी एक शिक्षक आहे, आपण विद्यार्थी आहात, तो डॉक्टर आहे" अशी वाक्ये तयार करण्यास शिकू. या वाक्यांमध्ये मी-सेन-ओ- शब्द एक व्यक्ती सर्वनाम आहेत. सहाय्यक क्रियापद इंग्रजीप्रमाणेच (उदाहरणार्थ एएम-आहे-आहेत) अशा वाक्ये तयार करण्यासाठी वापरले जातात. आता जर्मन मध्ये वापरले जाणारे सहाय्यक क्रियापद आणि वैयक्तिक सर्वनामांनुसार त्यांचे उल्लंघन पाहू.

हे नोंद घ्यावे की खालील सारणी नख आठवणीत ठेवली पाहिजे. सारणी पुढील उदाहरणे देखील पहा. उदाहरण वाक्यांमध्ये, प्रथम व्यक्ती सर्वनाम त्यानंतर सहाय्यक क्रियापद आणि नंतर नाव. अशा वाक्यांची पद्धत अशी आहे. सारणीच्या उजवीकडे इंग्रजीमध्ये अशाच वाक्यांची उदाहरणे आहेत. खालील तक्त्याचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करा.

जर्मन सर्वनाम

जर्मन सर्वनाम

जर्मन सर्वनाम

 

वरील सारणीमध्ये जर्मन सर्वनामांचा वापर करून निर्बंधित वाक्यांच्या सर्वात सोप्या स्वरूपात उदाहरणे दिली आहेत. सराव करण्यासाठी आपण स्वतःहून विविध वाक्य देखील वापरू शकता. आपण जितका अधिक सराव कराल तितक्या लवकर आपण जर्मन वैयक्तिक सर्वनाम शिकू शकाल.

आम्हाला एकदा आपल्याला जर्मन सर्वनामांची सारणी द्या, आपण इच्छित असल्यास आपण हे पृष्ठ मुद्रित करू शकता.

जर्मन व्यक्ती वेळ  तुर्की
ich बेन
du सेन
er ओ (जरा सेक्ससाठी)
sie ओ (महिला सेक्सासाठी)
es ओ (निकृष्टसाठी)
आम्ही आम्ही
कालबाह्य आपण
sie ते
ऑगस्ट आपण (सभ्य HITAP)

यादी म्हणूनः

जर्मन वैयक्तिक सर्वनाम:

  • इच: मला (H)
  • du: आपण (उच्चार)
  • एर: ओ पुल्लिंग
  • sie: o (महिला)
  • es: ओ (एस) (तटस्थ जाती)
  • wir: आम्ही (V)
  • ihr: आपण (IGR)
  • sie: ते (Zu :)
  • Sie: आपण (झी :)

प्रिय मित्रांनो, जर आपण वर वर्णन केल्याप्रमाणे जर्मन वैयक्तिक सर्वनामांची थोडक्यात माहिती दिली तर जर्मन सर्वनाम सी चे अनेक भिन्न अर्थ आहेत. वाक्ये किंवा क्रियापद इ. पासून काढणे शक्य. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला सध्या या शब्दांची चांगली माहिती आहे.

आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की वर दिलेल्या सर्वनामांमध्ये, सीआय सर्वनाम, जे केवळ सौम्य कौतुक करण्यासाठी वापरले जाते, अप्पर केसमध्ये लिहिलेले असते आणि दुसरे लोअर केसमध्ये. आपण सहसा वृद्ध लोक किंवा अपरिचित लोकांना संबोधित करण्यासाठी सौम्य वक्तृत्व वापरतो. जर आपण वर दिलेल्या जर्मन सर्वनामांबद्दलची वाक्ये तपासली आणि शिकलात तर आपल्याला कोणतीही अडचण होणार नाही.

पंचांग मंच वर आमच्या जर्मन धड्यांविषयी आपण कोणतेही प्रश्न आणि टिप्पण्या लिहू शकता. आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पंचांग शिक्षकांनी दिली आहेत.

अलॅनॅन्कॅक्स टीम यश मिळवू इच्छित आहे ...

आमची इंग्रजी अनुवाद सेवा प्रारंभ झाली. अधिक माहितीसाठीः इंग्रजी भाषांतर

पुरस्कृत दुवे