इंग्रजी दिवस

या धड्यात आपण इंग्रजीतील व्याख्यानाचे दिवस पाहू. आमच्या इंग्रजी दिवस आणि तुर्की या शीर्षकामध्ये इंग्रजी दिवसांबद्दल व्यायाम आणि इंग्रजी दिवसांबद्दल नमुना वाक्ये देखील असतील. आम्ही इंग्रजीतील दिवसांचे शब्दलेखन आणि उच्चार देखील समाविष्ट करू.
आमच्या इंग्रजी दिवसांच्या कोर्समधील सामग्रीमध्ये खालील शीर्षके आहेत, आपण पृष्ठाच्या तळाशी खाली जाताना, आपल्याला खालील विषय दिसेल.

  • इंग्रजी दिवस
  • इंग्रजीत दिवसांचे शब्दलेखन व उच्चार
 • इंग्रजी दिवस आणि त्यांचे तुर्की समकक्ष
 • इंग्रजी दिवसांबद्दल नमुना वाक्य
 • आज इंग्रजीचा कोणता दिवस आहे? आज कोणता दिवस आहे? आपले प्रश्न विचारू नका
 • आज इंग्रजीत कोणता दिवस आहे हे सांगू नका
 • इंग्रजी दिवसांबद्दल मिनी चाचणी
 • इंग्रजी दिवसांबद्दल व्यायाम
 • इंग्रजी दिवसांचे गाणे

चला प्रथम आपण इंग्रजी दिवसांचे एक चांगले व्हिज्युअल देऊया.इंग्रजी दिवस

इंग्रजी दिवसांवरील महत्त्वपूर्ण नोट्स;

 • इंग्रजी दिवस आणि महिने अपरिहार्यपणे मोठ्या अक्षराने सुरू होतात.
 • दिवस आणि महिन्यांविषयी बोलताना आपल्याला संपूर्ण शब्द वापरण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी आपण संक्षिप्त रूप देखील वापरू शकता, विशेषतः लांब मजकूरात.

आम्ही इंग्रजीत तारीख म्हणून संदर्भित केलेला महिना हा शब्द महिन्याचा वापर करतो. महिन्यांचा शब्द प्रत्यय घेते - महिने म्हणून. दिवसाचा अर्थ इंग्रजीमध्ये काय आहे? प्रश्न देखील आश्चर्यचकित आहे. दिवस हा शब्द "दिवस" ​​म्हणून दर्शविला जातो आणि दिवसांना "दिवस" ​​स्वरूपात टोपणनाव दिले जाते. पुढील विभागात, आम्ही इंग्रजीमध्ये आठवड्याचे दिवस कोणत्या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले आहेत ते पाहू.

* इंग्रजी अनेकवचनी शब्द शब्दांनुसार प्रत्यय म्हणून -s, -es जोडतात.इंग्रजीत आठवड्याचे दिवस काय आहेत?

अनुक्रमणिका

कॅलेंडर आठवड्यात सात दिवस असतात. जरी प्रत्येक दिवसाचे स्वतःचे लिखाण आणि आवाज असले तरी त्या सर्वांमध्ये काहीतरी साम्य आहे. हे "दिवस" ​​शब्दाने समाप्त होते, ज्याचा अर्थ संपूर्ण दिवस आहे. दिवसांची नावे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असताना ही माहिती आपली नोकरी थोडी सुलभ करते.

खाली दिलेल्या यादीमध्ये तुम्हाला त्या दिवसांचे इंग्रजी, त्यांचे कंसातील संक्षेप आणि त्यांचे तुर्की समकक्ष आढळतील. त्यानंतर आपण या प्रत्येक शब्दाचे संक्षिप्त स्पष्टीकरण, त्यांचे मूळ आणि ते वाक्यात कसे वापरले जातात हे तपासू शकता. दिवस लक्षात ठेवण्यासाठी आपण अशा अनेक पद्धती लागू करू शकता.

प्रत्येक शब्द पाच वेळा लिहून काम करण्याची ही एक पद्धत आहे. आणखी एक प्रभावी पद्धत म्हणजे कार्ड्सच्या एका बाजूला इंग्रजीसह लहान पेपर तयार करणे आणि दुसरीकडे तुर्की आणि सहजगत्या रेखाटणे आणि वाचणे या पद्धतीसह कार्य करणे. त्याच वेळी, आपण आपल्या खोलीच्या काही भागात इंग्रजी शब्द लिहू शकता आणि लहान पेपर तयार आणि पेस्ट करू शकता जेणेकरून ते नेहमीच आपल्या समोर असतील.इंग्रजी दिवस

सोमवार (सोम): सोमवार

मंगळवार (मंगळ): मंगळवार

बुधवार (बुध): बुधवार

गुरुवार (गुरुवार): गुरुवार

शुक्रवार (शुक्र): शुक्रवार

शनिवार (शनि): शनिवार

रविवार (रविवारी): रविवार

इंग्रजी दिवसांचे व्याख्यान

सोमवार काय दिवस?

सोमवार हा आठवड्याचा पहिला दिवस आहे. सोमवारच्या स्वरूपात पहिले पत्र राजधानीमध्ये लिहिलेले असते. जरी तो एका वाक्यात वापरला जात असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षिप्त रुप सोम म्हणून दर्शविले जाते. सोमवार हा शब्द कसा उच्चारता येईल प्रश्नाचे उत्तर ते "मंडेय" म्हणून वाचले जाते.

इंग्रजीमध्ये आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाच्या उत्पत्तीबद्दल भिन्न मते आहेत. विशेषत: सोमवारी, शनिवार आणि रविवारी त्यांची नावे आकाशीय संस्थांकडून समजली जातील. शनि, चंद्र आणि सूर्य या शब्दावरुन जे शब्द व्युत्पन्न केल्या जातात असा विचार केला जातो त्यापैकी चंद्र हा शब्द चंद्र हा तुर्की समकक्ष आहे.सोमवारी बद्दल नमुना वाक्य

आपण सोमवारी आपल्या असाइनमेंट सोपवणार आहात.

सोमवारपर्यंत तुम्ही गृहपाठ सोपवाल.

गृहपाठ येत्या सोमवारी होणार आहे.

पुढील सोमवारी गृहपाठ वितरण होईल.

मंगळवारी कोणता दिवस?

मंगळवार हा आठवड्याचा दुसरा दिवस आहे. मंगळवारच्या स्वरूपातील पहिले पत्र राजधानीमध्ये लिहिलेले आहे. जरी तो एका वाक्यात वापरला गेला असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षिप्त रुप मंगळ म्हणून दर्शविले जाते. मंगळवारी शब्दाचा उच्चार कसा करायचा प्रश्नाचे उत्तर ते "tyuzdey" म्हणून वाचले जाईल.

मंगळवार या शब्दाचा उगम टायर या पौराणिक नॉर्स गॉडकडून झाला आहे.

मंगळवार - मंगळवार बद्दल नमुने वाक्य

आज कोणता दिवस आहे? - आज गुरुवार आहे.

आज कोणता दिवस आहे? - आज मंगळवार आहे.

आठवड्याचे दिवसः सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार.

आठवड्याचे दिवस: सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार.

मंगळवारी तुर्की ग्रँड नॅशनल असेंब्लीची बैठक होईल.

मंगळवारी तुर्कीच्या ग्रँड नॅशनल असेंब्लीची बैठक होईल.

बुधवारी काय दिवस?

बुधवार, बुधवारी आठवड्याचा तिसरा दिवस आहे. बुधवारच्या स्वरूपात पहिले पत्र राजधानीमध्ये लिहिलेले आहे. जरी तो एका वाक्यात वापरला गेला असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षेप बुध म्हणून दर्शविले गेले आहेत. बुधवारी शब्दाचा उच्चार कसा करायचा प्रश्नाचे उत्तर ते "वेंस्डे" म्हणून वाचले जाईल.

बुधवारची सुरुवात व्हेडन डे म्हणून झाली. वाडेन किंवा ओडिन यांना नॉर्सेसच्या देवतांचा राजा म्हणून ओळखले जाते. पौराणिक कथांमधून घेतलेला हा शब्द कालांतराने बदलला आणि बुधवार झाला.

बुधवार - बुधवारी बद्दल नमुने वाक्य

बुधवारी दुपारी त्यांचा वर्ग नाही.

बुधवारी दुपारी कोणतेही वर्ग नाहीत.

बुधवारची परीक्षा कठीण होईल.

बुधवारची परीक्षा कठीण होईल.

आम्हाला बुधवारपर्यंत निबंध सादर करावा लागेल.

आम्हाला बुधवार एक लेख पाठवावा लागेल.

गुरुवारी कोणता दिवस?

गुरुवार, गुरुवारी आठवड्याचा चौथा दिवस आहे. गुरुवारी स्वरूपातील पहिले पत्र राजधानीमध्ये लिहिलेले आहे. जरी तो एका वाक्यात वापरला गेला असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षिप्त रुप Thu असे दर्शविले जाते. गुरुवारी शब्दाचा उच्चार कसा करायचा प्रश्नाचे उत्तर ते "törzdey" म्हणून वाचले जाईल.

गुरुवार या शब्दाचा उगम थोर, सामर्थ्य व संरक्षणाचा देव आहे, ज्यास नॉरस पौराणिक कथांमध्ये स्थान आहे. थोर डे म्हणून ओळखला जाणारा हा दिवस कालांतराने गुरुवारी गायला जाऊ लागला.

गुरुवार - गुरुवारी बद्दल नमुने वाक्य

गेल्या गुरुवारपासून माझी आई आजारी आहे.

गेल्या गुरुवारपासून माझी आई आजारी आहे.

आज गुरुवार आहे.

आज गुरुवार आहे.

शुक्रवार काय दिवस?

शुक्रवार हा आठवड्याचा पाचवा दिवस आहे. शुक्रवारच्या स्वरूपात, पहिले पत्र राजधानीमध्ये लिहिलेले आहे. जरी तो एका वाक्यात वापरला जात असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षेप शुक्र म्हणून दर्शविले गेले आहेत. शुक्रवारी शब्दाचा उच्चार कसा करायचा प्रश्नाचे उत्तर ते "फिरेडे" म्हणून वाचले जाईल.

शुक्रवारी देवी फ्रिग किंवा फ्रेया नावाची स्त्री येते, जो नॉरस पौराणिक कथेतील ओडिनची पत्नी होती. फ्रेया डे म्हणून बोलला जाणारा हा शब्द कालांतराने शुक्रवारमध्ये बदलला आहे.

शुक्रवार - शुक्रवार बद्दल नमुने वाक्य

मी पुढच्या शुक्रवारी पुन्हा डॉक्टरांना भेटेन.

पुढच्या शुक्रवारी मी पुन्हा डॉक्टरांशी भेटेन.

यावर्षी माझा वाढदिवस शुक्रवारी येतो.

यावर्षी माझा वाढदिवस शुक्रवारी आहे.

शनिवार काय दिवस?

शनिवार, शनिवार हा आठवड्याचा सहावा दिवस आहे. तो शनिवार व रविवार आहे. शनिवारीच्या रूपातील पहिले पत्र राजधानीच्या अक्षरे लिहिलेले आहे. जरी तो एका वाक्यात वापरला जात असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षेप सेल म्हणून दर्शविले जाते. शनिवारी शब्दाचा उच्चार कसा करायचा प्रश्नाचे उत्तर ते "ऑनलाईन" म्हणून वाचणे आहे.

शनिवारी ग्रह नावाच्या शब्दाच्या उत्पत्तीपासून त्याचे नाव घेण्यात आले. त्याचा जन्म शनी दिवस म्हणून झाला असा समज आहे. कालांतराने ते बदलले आणि शनिवार झाले.

शनिवार - शनिवार बद्दल नमुने वाक्य

पुढील शनिवारी कसे?

पुढील शनिवारी कसे?

आज शनिवार आहे आणि उद्या रविवार आहे.

आज शनिवार आहे आणि उद्या रविवार आहे.

रविवार काय दिवस?

रविवारी आठवड्याचा शेवटचा सातवा दिवस आहे. तो शनिवार व रविवार आहे. रविवारीच्या स्वरूपात पहिले पत्र राजधानीमध्ये लिहिलेले असते. जरी तो एका वाक्यात वापरला जात असला तरीही, पहिले अक्षर नेहमीच कॅपिटल होते. त्याचे संक्षेप सूर्य म्हणून सांगितले गेले आहे. रविवारी शब्दाचा उच्चार कसा करायचा प्रश्नाचे उत्तर ते "सांडे" म्हणून वाचले जाते.

रविवारी सूर्या शब्दाच्या उत्पत्तीपासून त्याचे नाव घेण्यात आले. रविचा दिवस म्हणजे सूर्याचा दिवस. कालांतराने ते सुलभ होते आणि रविवार बनला.

रविवार - रविवारी बद्दल नमुने वाक्य

पुढच्या रविवारी आम्ही सहलीला जाऊ.

आम्ही पुढच्या रविवारी सहलीला जात आहोत.

पुढील रविवारी आमचे लग्न होणार आहे.

पुढील रविवारी आमचे लग्न होईल.

इंग्रजी दिवस सराव प्रश्न

1. जर काल बुधवार असेल तर आज कोणता दिवस आहे?

a) रविवार ब) मंगळवार c) सोमवार दि) गुरुवार

२. जर काल रविवार होता तर उद्या कोणता दिवस आहे?

a) सोमवारी ब) मंगळवार c) गुरुवार d) शनिवार

आज जर शुक्रवार असेल तर काल कोणता दिवस होता?

a) गुरुवार ब) बुधवार c) मंगळवार d) शनिवार

Tomorrow. जर उद्या बुधवार असेल तर आज कोणता दिवस होता?

a) रविवार ब) गुरुवारी सी) सोमवार दि) मंगळवार

….… .. रविवारी नंतरचा दिवस आहे आणि सामान्यत: कामाच्या आठवड्याच्या सुरूवातीस सूचित करतो.

a) मंगळवार ब) शनिवार c) सोमवार d) शनिवार

इतर काही नमुने प्रश्नः

 1. आठवड्यातील तिसरा दिवस कोणता आहे?

बुधवार.

आठवड्यातील तिसरा दिवस कोणता आहे?

बुधवार.

 1. आठवड्याचे शेवटचे दिवस काय आहेत?

शनिवार आणि रविवार.

आठवड्याचे शेवटचे दिवस काय आहेत?

शनिवार रविवार.

 1. आठवड्याचे दिवस काय आहेत?

सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार.

आठवड्याचे दिवस काय आहेत?

सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार.

 1. शाळेत जाण्यासाठी पहिला दिवस कोणता आहे?

सोमवार

शाळेचा पहिला दिवस कोणता आहे?

सोमवार.

 1. सुट्टीचा दिवस कोणता आहे?

रविवार

सुट्टी म्हणजे काय?

बाजार

 1. वर्षात किती दिवस असतात?

365 दिवस.

वर्षात किती दिवस असतात?

एक्सएनयूएमएक्स दिवस.

इंग्रजीतील दिवसांसाठी नमुना वाक्य

आज आठवड्याचा पहिला दिवस आहे: आज आठवड्याचा पहिला दिवस आहे.

सोमवार हा आठवड्याचा पहिला दिवस आहे. : सोमवार हा आठवड्याचा पहिला दिवस आहे.

मंगळवार हा आठवड्याचा दुसरा दिवस आहे. : मंगळवार हा आठवड्याचा दुसरा दिवस आहे.

शुक्रवारी माझी आई येईल. : माझी आई शुक्रवारी येईल.

मी पुढच्या सोमवारी शाळेत परत येईन कारण मी अजूनही आजारी आहे: मी पुढच्या सोमवारी शाळेत परत जाईन कारण मी अजूनही आजारी आहे.

मी शुक्रवारी नवीन बॅग खरेदी करीन: शुक्रवारी मी एक नवीन बॅग खरेदी करीन.

आठवड्यात सात दिवस असतात: आठवड्यातून सात दिवस असतात.

एका वर्षामध्ये 52 आठवडे असतात: वर्षामध्ये 52 आठवडे असतात.

रविवारी सूर्याचे नाव ठेवण्यात आलेः रविवारी सूर्याचे नाव देण्यात आले.

आठवड्यातील कोणता दिवस आपला आवडता आहे? : आठवड्यातील कोणता दिवस आपल्याला सर्वात जास्त आवडतो?

- सोमवारी तिथे असण्याची शक्यता नाही.

ते सोमवारी तेथे असण्याची शक्यता नाही.

-तो, गेल्या सोमवारी सिनेमामध्ये काय घडले याबद्दल मला अधिक सांगा.

गेल्या सोमवारी चित्रपटगृहात काय घडले याबद्दल मला अधिक तपशीलवार सांगा.

-सोमवारी माझ्याबरोबर डेटवर जायला आवडेल का?

आपण सोमवारी माझ्याबरोबर तारखेला जाऊ इच्छिता?

-सोमवारी साजरा होणारी कोणतीही सुट्टी तुम्हाला माहिती आहे का?

सोमवारी साजरा केल्या जाणार्‍या कोणत्याही सुट्टी / सुट्ट्या तुम्हाला माहिती आहेत काय?

-शाळ सुट्टी असल्याने गेल्या सोमवारी शाळा बंद होती.

मेजवानी / सुट्टी असल्याने गेल्या सोमवारी शाळा बंद होती.

आता आपल्याला आठवड्याचे दिवस माहित आहेत, त्या वाक्यात वाक्यात ठेवण्यास आपणास संबंधित शब्दसंग्रह आवश्यक असेल. वाक्यांच्या रचनेनुसार आपण सहजपणे हे अभिव्यक्ती वापरू शकता. एकदा आपल्याला मूलभूत वाक्ये माहित असल्यास इंग्रजीमध्ये वाक्य बनवणे खूप सोपे आहे. हे नमुने लक्षात ठेवण्यासाठी पुन्हा, इंग्रजी शिकण्याच्या पद्धती आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात बर्‍याचदा वेळा वापरुन त्याचा वापर आणि त्यास मजबुतीकरण करू शकता

आठवड्यातील दिवसांसह आपण इंग्रजीमध्ये वापरू शकता असे काही शब्द आणि अभिव्यक्ती येथे आहेत;

 • आज - आज
 • उद्या - उद्या
 • काल - काल
 • सकाळी - सकाळी
 • दुपार - दुपार (12: 00-17: 00)
 • संध्याकाळ - संध्याकाळ (17:00 ते 21:00 दरम्यान)
 • रात्र रात्र
 • सुट्टी - शनिवार व रविवार (शनिवार व रविवार ऐवजी वापरले जाऊ शकते.)

परवा.

आठवड्यात सात दिवस असतात.

आज शनिवार आहे.

इंग्रजी दिवसांचे कोर्स वेळापत्रक

इंग्रजी दिवसात विषयासाठी सूचना

विशेषत: इंग्रजी दिवसातील विषय सांगताना गाणी आणि लघुकथा वापरल्या जाऊ शकतात. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त अशी या प्रकारची गाणी काळजीपूर्वक व कित्येकदा ऐकली जातात तेव्हा अधिक कायम असतात. जे मुले गाण्यांसोबत येण्याचा प्रयत्न करतात ते दिवसांच्या वाचन आणि समकक्षांबद्दल अधिक सहजपणे शिकू शकतात.

प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे इंग्रजी शिक्षणामध्येही सराव करणे अत्यंत आवश्यक आहे. काही दिवस इंग्रजी दिवसांचा सराव करून, वाक्यांमध्ये त्यांचा उपयोग करून, इंग्रजी दिवसांबद्दल गाणी ऐकून किंवा काही पुस्तके वाचून, तुम्हाला या संदर्भात पुरेसा सराव मिळेल. विशेषत: आपल्या दैनंदिन जीवनात, आपण वारंवार आपल्या वाक्यांमध्ये इंग्रजी दिवसांचा विषय वापरुन पुर्णपणे मजबुतीकरण कराल.

इंग्रजीमध्ये आठवड्यातील दिवसांबद्दलचे नमुने गीतः

इंग्रजी दिवसांचे गाणे

मला सांगा, आठवड्याचे दिवस काय आहेत?

आपणास आपला सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारी देखील मिळाला आहे

आपणास आपला सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारी देखील मिळाला आहे

आपणास आपला सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारी देखील मिळाला आहे

आपणास आपला सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारी देखील मिळाला आहे

आणखी एक गाणे;

सोमवारी

मंगळवारी

बुधवारी

गुरुवारी

शुक्रवारी

शनिवारी

रविवारी

आठवड्याचे दिवस

आता, कोंबडीनंतर पुन्हा सांगा, आपण येथे जाऊ

सोमवार (सोमवार)

मंगळवारी (मंगळवार)

बुधवारी (बुधवार)

गुरुवारी (गुरुवार)

शुक्रवार (शुक्रवार)

शनिवार (शनिवार)

रविवारी (रविवार)

आठवड्याचे दिवस

चांगले काम!

इंग्रजीमध्ये कोणता दिवस कोणता दिवस आहे हे विचारण्यासाठी वापरलेले वाक्य;

आज कोणता दिवस आहे?

उत्तर म्हणून

तो रविवार आहे

आम्ही म्हणू शकतो.

महत्वाची माहिती *

मी नेहमीच रविवारी चालत जातो. (मी नेहमीच रविवारी फिरायला जातो.)

वाक्यात पाहिल्याप्रमाणे रविवार हा शब्द -s प्रत्यय घेतला. दिवस नेहमीच प्रत्यय नसलेल्या वाक्यांमध्ये वापरले जातात. परंतु केवळ आपण त्या दिवसासाठी काही खास सांगत असाल तर आपण दागदागिन्यांची जोडी आणली पाहिजे. उदाहरणार्थ, वरील वाक्यात संडे हा शब्द प्रत्यय घेतो कारण तो फक्त रविवारी चालत असतो.

दिवस दर्शविताना, दहा किंवा त्यातील पूर्वतयारी सुरूवातीस वापरल्या जातात. आठवड्यातील दिवस निर्दिष्ट करताना कोणती पूर्वतयारी वापरायची हे देखील कधीकधी गोंधळलेले असते. वेळेच्या पूर्वतयारीचा वापर आपण आठवड्यातील दिवस वाक्यात कसा वापरता आणि वाक्याचा अर्थ यावर अवलंबून बदलू शकतात. सर्वसाधारणपणे आठवड्याच्या संकल्पनेविषयी बोलताना आणि आठवड्यातल्या विशिष्ट दिवसाचा उल्लेख केल्यावर "चालू" प्रीपोजिशनचा वापर केला जातो.

सोमवारी, रविवारी, मंगळवारी.

आठवड्याचे दिवस कसे वर्गीकृत केले जातात?

आठवड्यातले सात दिवस दोन प्रकारात विभागले जातात. इंग्रजीमध्ये आठवड्याचे दिवस आणि शनिवार व रविवार असे दोन दिवस आहेत. आठवड्याचे दिवस इंग्रजीत अर्थआठवड्याचे दिवस”अभिव्यक्ती वापरली जाते.

आठवड्याचे दिवस- आठवड्याचे दिवस

सोमवार

मंगळवारी (मंगळवार)

बुधवारी (बुधवार)

गुरुवारी (गुरुवार)

शुक्रवार

शनिवार व रविवार - शनिवार व रविवार

शनिवार (शनिवार)

रविवारी

 • माझी आई आठवड्याचे शेवटचे दिवस ब्रेड आणि कुकीज बनवते.
  माझी आई शनिवार व रविवार रोजी ब्रेड आणि कुकीज बेक करते.
 • सातो शनिवार व रविवार रोजी तिरंदाजीचा सराव करतो.
  श्री.सोटो शनिवार व रविवार रोजी तिरंदाजीचे काम करतात.
 • आठवड्याच्या शेवटी आपण कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी करता?
  आठवड्याच्या शेवटी आपण कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी करता?

इंग्रजी दिवसांमध्ये लेक्चरसाठी नमुना मजकूर

इंग्रजी दिवसांचे व्याख्यान हा एक जटिल विषय असू शकतो, विशेषत: प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी. हे स्पष्ट करण्यासाठी, नंतर या मजकुराचे विश्लेषण करण्यासाठी एका विशिष्ट नमुन्यात मजकूर वापरणे ही अधिक कायम शिकण्याची पद्धत बनते. यासाठी शिक्षक प्रथम वर्गाला मजकूर वाचतो आणि नंतर मजकूरातील प्रत्येक शब्द एक-एक करून शिकवितो.

आठवड्यातून 7 दिवस असतात. हे दिवसः सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार. आठवड्याचे दिवस: सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार. शनिवार व रविवार दिवस: शनिवार व रविवार. वर्षात 365 दिवस असतात. महिन्यात 28, 30 किंवा 31 दिवस असतात.

आठवड्यातून 7 दिवस असतात. हे दिवसः सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार. आठवड्याचे दिवस: सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार. शनिवार व रविवार दिवस: शनिवार व रविवार. वर्षात 365 दिवस असतात. महिन्यात 28, 30 किंवा 31 दिवस असतात.

आठवड्याचे दिवस तपशीलवार जाणून घेतल्यामुळे आपल्याला बर्‍याच प्रकारे फायदा होतो. आम्ही दिनदर्शिका, नेमणूक, व्यवसाय संमेलनासारख्या दैनंदिन जीवनातील सर्व दिवस निश्चितपणे वापरतो. वाक्यांचा दिवस वापरणे फार महत्वाचे आहे. आपण घेतलेल्या परीक्षेत किंवा इतर अनेक परिस्थितींमध्ये आपल्याला दिवसांचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणून आठवड्यातील दिवस इंग्रजीत आपण या विषयाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे.

इंग्रजी ही एक भाषा आहे जी लिहिता वाचता येत नाही, म्हणून जेव्हा आपण शिकण्यास प्रारंभ करता तेव्हा शब्दांचे उच्चारण नक्कीच ऐकले पाहिजे. शब्दकोष ऐकल्यानंतर लगेचच मोठ्याने हा शब्द पुन्हा पुन्हा पुन्हा बोलून पहा. आवाज पूर्णपणे बाहेर येईपर्यंत आणि आपण नुकत्याच शिकलेल्या शब्दांची पुनरावृत्ती केल्याने कायमचे शिक्षण मिळेल. इंग्रजीमध्ये केवळ शब्दाचे स्पेलिंग शिकणे पुरेसे नाही. आपण त्याचे उच्चारण देखील शिकले पाहिजे आणि संप्रेषणात वारंवार वापरावे. आपण आपल्या आठवणीत नवीन शब्द पटकन जतन करू शकता, विशेषत: इंग्रजी गाणी ऐकून.

हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की इंग्रजी वेळ युनिट वापरताना दिवस, महिने आणि कधीकधी हंगाम एकत्र वापरला जातो. सर्वसाधारणपणे, त्यांच्या वापरासाठी एक विशिष्ट ऑर्डर नियम लागू केला जातो. हे पहिल्या दिवसाच्या रूपात आणि नंतर महिन्यात महिन्यात लिहिलेले आहे. महिन्याच्या आणि दिवसाची पद्धत जी वेळोवेळी ठरवून एकमेकांशी जोडली गेली आहे ती पुन्हा इंग्रजी शिकण्याचा विषय आहे जी दररोजच्या जीवनात वारंवार दिसून येईल.

शिकलेल्या शब्दसंग्रहात पुन्हा संपर्क आणणे आपल्याला नेहमीच नवीन उदाहरणे देते आणि म्हणूनच हे शब्द आपल्या मनात बळकट होते. दुसरीकडे, आपले शब्दसंग्रह वाढविण्यासाठी नवीन शब्द आणि अभिव्यक्ती शिकणे महत्त्वपूर्ण आहे, विशेषत: इंग्रजी सारख्या बर्‍याच शब्दांसह. इंग्रजी दिवसांचा विषय हा असा विषय आहे की आपण सहजपणे सराव करू शकता आणि सतत वापरु शकता. जर आपण अचानक सर्वकाही आणि प्रत्येक विषय जादूपूर्वक शिकण्याच्या आशेने इंग्रजी शिकण्यास सुरवात केली तर आपण कदाचित गोंधळात पडाल आणि बर्‍याच दिवसांपासून या शिक्षणापासून मुक्त व्हाल.

आपल्याकडे इंग्रजीमध्ये ऑनलाइन पोस्ट करणारे मित्र किंवा ओळखीचे आहेत काय? आपल्या न्यूज फीडमध्ये त्यांना गमावू नका. त्यांनी सामायिक केलेल्या आयटम स्कॅन करा आणि दररोज एक किंवा दोन लोक शोधण्यास विसरू नका. ते बातमी किंवा मासिकाचे लेख, व्हिडिओ, भाषणे, ब्लॉग पोस्ट्स, गाणी किंवा इतर काहीही असू शकतातः जर ते इंग्रजीमध्ये असेल आणि विषय आपणास आवडत असेल तर ते मदत करेल. आश्चर्यचकित आणि संशोधन करुन चरणबद्ध चरण विसरू नका.

इंग्रजी दिवस व्याख्यान समाप्त नोट्स

नवीन भाषा शिकताना कोणत्याही विषयाप्रमाणेच पुनरावृत्ती आणि अचूक उच्चार ही नवीन शब्दांना आपल्या स्मरणात ठेवण्यात मदत करतात. या कारणासाठी, खाली आपण आपल्यासाठी सामायिक करा इंग्रजी दिवसांविषयी प्रश्नांचा सराव करा ve इंग्रजी दिवसांचे नमुने वाक्य आपण विभाग वाचू शकता. कागदाच्या तुकड्यावर लिहून तुम्ही इथे वाक्य उत्तरे देऊ शकता.

जेव्हा आपण इंग्रजी शिकण्याचे ठरविता तेव्हा आपण इंग्रजी दिवसांचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा अभ्यासला पाहिजे. हा विभाग पूर्णपणे शिकणे म्हणजे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात बर्‍याचदा वापरलेल्या अटी शिकणे. या लेखात दिवस इंग्रजीत कसे लिहायचे, इंग्रजीमध्ये दिवस कसे लिहायचे आम्ही अशा विषयांवर लक्ष केंद्रित केले.

आठवड्यातील दिवस इंग्रजीमध्ये शिकणे प्रत्येक भाषा शिकणार्‍यासाठी खूप महत्वाचे आहे. आठवड्यातले दिवस कसे बोलायचे हे जाणून घेणे, भेट घेण्यापासून ते हॉटेल बुक करण्यापर्यंतच्या रोजच्या संभाषणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सुदैवाने, आठवड्याचे दिवस इंग्रजीमध्ये शिकणे सोपे आहे आणि आपल्याला त्या लक्षात ठेवण्यास कशी मदत करावी याबद्दल आमच्याकडे सल्ले आहेत.

एखादी भेट घेताना किंवा मीटिंग आयोजित करताना आपण बरेच दिवस आणि महिने वापरू शकाल, खासकरुन जर आपणास इंग्रजी व्यवसायात तज्ञता हवी असेल तर. म्हणूनच, आपण हा विषय पूर्णपणे शिकला पाहिजे आणि अस्खलितपणे बोलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात इंग्रजीचा समावेश करण्याची पद्धत देखील वापरू शकता, ही इंग्रजी शिक्षणाची सर्वात मूलभूत पद्धती आहे.


जर्मन क्विझ अॅप ऑनलाइन आहे

प्रिय अभ्यागतांनो, आमचा क्विझ अॅप्लिकेशन Android स्टोअरवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. तुमच्या फोनवर स्थापित करून तुम्ही जर्मन चाचण्या सोडवू शकता. आपण एकाच वेळी आपल्या मित्रांशी स्पर्धा देखील करू शकता. तुम्ही आमच्या अर्जाद्वारे पुरस्कार विजेत्या क्विझमध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्ही वरील लिंकवर क्लिक करून Android अॅप स्टोअरमध्ये आमच्या अॅपचे पुनरावलोकन आणि इन्स्टॉल करू शकता. वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणाऱ्या आमच्या पैसे जिंकणाऱ्या क्विझमध्ये सहभागी व्हायला विसरू नका.


ही चॅट पाहू नका, तुम्ही वेडे व्हाल
हा लेख पुढील भाषांमध्येही वाचता येईल

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
तुम्हाला हे देखील आवडतील
प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.