जर्मन छंद

जर्मनमधील आमचे छंद या नावाच्या धड्यात आपण जर्मनमध्ये आपले छंद सांगायला शिकू, एखाद्याला त्यांच्या जर्मनमध्ये असलेल्या छंद विषयी विचारायला आणि जर्मनमध्ये छंद विषयी वाक्य तयार करण्यास शिकू.
प्रथम, आपण वापरत असलेल्या जर्मन छंद पाहू आणि जे तुर्की आणि जर्मन या दोन्ही दैनंदिन जीवनात सर्वात जास्त आढळतात. मग आपण जर्मनमध्ये एखादा छंद कसा विचारला पाहिजे आणि तपशीलवार व्याख्याने आणि बर्‍याच उदाहरणांसह जर्मनमध्ये एक छंद कसे सांगायचे ते शिकू. आम्ही जर्मन मध्ये छंद वर्णन करणारे वाक्य बनवू.

आम्ही एखाद्या जर्मनमध्ये त्यांचा छंद किंवा छंद काय हे विचारण्यास सक्षम आहोत आणि जर कोणी आपला छंद किंवा छंद काय आहे हे विचारल्यास, आम्हाला जर्मनमध्ये आपला छंद किंवा छंद काय आहे हे सांगण्यास सक्षम आहोत.

आम्ही हे सर्व पंचांग दर्शकांसाठी काळजीपूर्वक तयार केले आहे आणि त्या आपल्या वापरासाठी सादर केल्या आहेत. आता, सर्व प्रथम, आम्ही अल्मॅनॅक्स अभ्यागतांसाठी काळजीपूर्वक तयार केलेल्या खाली दिलेल्या प्रतिमांचे परीक्षण करा.जर्मन छंद शिकत असताना, आपल्याला पुन्हा स्मरण करून देऊया की जर्मन भाषेतील विशेष आणि सामान्य नावांचे आद्याक्षरे भांडवल अक्षरात लिहिलेली आहेत, जसे आपण आपल्या मागील जर्मन पाठात नमूद केल्या आहेत, परंतु क्रियापदांचे आद्याक्षरे लहान अक्षरेने लिहिली जातात.

जर्मन हॉबीजची चित्रकला विषय

जर्मन छंद -सिन्जेन - गाणे
जर्मन छंद -सिन्जेन - गाणे

 

जर्मन छंद - संगीत हॅरेन - संगीत ऐकत आहे
जर्मन छंद - संगीत हॅरेन - संगीत ऐकत आहे
जर्मन छंद - बुच लेसन - वाचन
जर्मन छंद - बुच लेसन - वाचन

जर्मन छंद - फुटबॉल खेळ - फुटबॉल खेळणे
जर्मन छंद - फुटबॉल खेळ - फुटबॉल खेळणे

 

जर्मन छंद - बास्केटबॉल खेळणे - बास्केटबॉल खेळणे
जर्मन छंद - बास्केटबॉल खेळणे - बास्केटबॉल खेळणे

 

जर्मन छंद - छायाचित्रण - चित्रे घेऊन
जर्मन छंद - छायाचित्रण - चित्रे घेऊन

 

जर्मन छंद - गिटार स्पिलेन - गिटार वाजवणे
जर्मन छंद - गिटार स्पिलेन - गिटार वाजवणे
जर्मन छंद - क्लाव्हियर स्पीलेन - पियानो वाजवित आहे
जर्मन छंद - क्लाव्हियर स्पीलेन - पियानो वाजवित आहे

 

जर्मन छंद - स्क्विममेन - पोहणे
जर्मन छंद - स्क्विममेन - पोहणे

 

जर्मन छंद - रॅड फॅरेन - सायकलिंग
जर्मन छंद - रॅड फॅरेन - सायकलिंग

 

जर्मन छंद - स्पोर्ट मॅचेन - व्यायाम
जर्मन छंद - स्पोर्ट मॅचेन - व्यायाम

 

जर्मन छंद - कोचेन - पाककला
जर्मन छंद - कोचेन - पाककला

जर्मन छंद - टॅन्झन - नृत्य
जर्मन छंद - टॅन्झन - नृत्य
 

जर्मन छंद - रीटेन - राइडिंग
जर्मन छंद - रीटेन - राइडिंग

 

जर्मन छंद - पुन्हा वाढवणे - प्रवास
जर्मन छंद - पुन्हा वाढवणे - प्रवास

जर्मनमध्ये जर्मनीत संवेदना विचारणे

जर्मन छंद विचारणे आणि बोलणे क्लॉज
जर्मन छंद विचारणे आणि बोलणे क्लॉज

जर एखाद्याला त्यांचे जर्मन छंद काय आहेत हे विचारायचे असेल तर आम्ही खालील नमुना वापरतो.

आयएसटीन हॉबी होता?

तुमचा छंद कोणता आहे?

सिंड देईन हॉबीज होता?

आपले छंद काय आहेत?


जर्मनमध्ये विचारणे व बोलणे (एकल संवेदना)

वरील वाक्यांमधे पाहिल्याप्रमाणे, आयएसटी देईन हॉबी होता वाक्य तुमचा छंद कोणता आहे याचा अर्थ. सिंड डेने हॉबीज होते वाक्य बहुवचन आहे आपले छंद काय आहेत याचा अर्थ. आम्ही या वाक्यांमधील एकवचनी अनेकवचने संकल्पना, माझ्या आणि माझ्यामधील फरक आणि पूर्वीच्या व्याख्यानात ist आणि sind मधील फरक समजावून सांगितल्यामुळे आम्ही पुन्हा येथे त्याचा उल्लेख करीत नाही.

तुमचा छंद कोणता आहे प्रश्न; माझा छंद वाचत आहे, माझा छंद संगीत ऐकत आहे, माझा छंद सायकल चालवित आहे, माझा छंद पोहत आहे. अशी उत्तरे आपण देऊ शकतो. जर्मनमध्ये छंद वाक्य सांगण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे. जर आपण फक्त आमच्या छंदांपैकी एखादे गाणे ऐकत असाल तर आम्ही खालील नमुना वापरतो.

में हॉबी नाही ………….

वरील वाक्यात आम्ही आपला छंद काय आहे हे बिंदू असलेल्या ठिकाणी आणतो. उदाहरणार्थ;

  • आयएसटीन हॉबी होता? : तुमचा छंद कोणता आहे?
  • में हॉबी ist swwimmen : माझा छंद पोहत आहे
  • आयएसटीन हॉबी होता? : तुमचा छंद कोणता आहे?
  • में हॉबी ist singen : माझा छंद गाणे आहे

अशी उदाहरणे आपण देऊ शकतो. जर आपण आमच्या छंदांपैकी एकाचा उल्लेख करणार असाल तर हा साचा वापरला जातो. जर आपल्याला एकापेक्षा जास्त छंद असतील आणि एकापेक्षा जास्त छंद सांगायचे असतील तर आपल्याला पुढील अनेकवचनी स्वरूप वापरण्याची आवश्यकता आहे.

जर्मनमध्ये विचारणे व बोलणे (एकाधिक अर्थ)

अर्थात, एखाद्या व्यक्तीस फक्त एकच छंद किंवा एकापेक्षा जास्त छंद असू शकतात. आताही आपले छंद काय आहेत चला प्रश्नांची उत्तरे पाहू; या अनेकवचनी प्रश्नावर माझे छंद वाचन आणि पोहणे आहेत, माझे छंद संगीत ऐकत आहेत आणि वाचत आहेत, माझे छंद सायकल चालवित आहेत, पोहणे आणि संगीत ऐकत आहेत आम्ही अशी अनेक उत्तरे देऊ शकतो.

येथे विचारात घेण्याचा मुद्दा हा आहेः जर आपण आपल्या केवळ छंदांपैकी एकाचा उल्लेख केला तर,में हॉबी ist ……आम्ही मूस वापरतो ”. पण जर आपण एकापेक्षा जास्त छंद सांगत असाल तर “माझे हॉबीज सिंड …… .. ……. …… ..आम्ही मूस वापरतो ”. आम्हाला बिंदीदार ठिकाणी सांगायचे आहे असे छंद आम्ही लिहितो.

जर्मन छंद वाक्यांशाचे अनेकवचन खालीलप्रमाणे आहे.

मीना हॉबीज सिंड …………. ………….

वरील "meine Hobbys sind …… .. ……….”म्हणजे“ माझे छंद …… ”. जेव्हा आपण खाली दिलेल्या नमुना वाक्यांची तपासणी करता तेव्हा आपल्याला अधिक चांगले समजेल.

  • सिंड देईन हॉबीज होता? आपले छंद काय आहेत?
  • मीन हॉबीज सिंड सिगेन अँड स्किविमेन : माझे छंद गाणे आणि पोहणे आहेत
  • सिंड देईन हॉबीज होता? आपले छंद काय आहेत?
  • मीने हॉबिस सिंड स्किविमेन अंड बुच लेसन : माझे छंद पोहणे आणि वाचणे आहेत

वर, आपण जर्मन आणि जर्मन छंदातील छंद विचारत असलेल्या वाक्यांची एकवचनी आणि अनेक शब्द पाहिली आहेत.

आता, आपण पंचांग दर्शकांसाठी तयार केलेल्या सचित्र उदाहरणांची तपासणी केल्यास आम्हाला आशा आहे की आपणास या विषयाचे अधिक चांगले ज्ञान होईल. खाली दिलेल्या प्रतिमांमध्ये जर्मन छंदाची वाक्यं बोलण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

जर्मन हॉबीज बद्दल केंद्रे

जर्मन छंद - वा
आयएसटी देईन हॉबी होता

 

में हॉबी ist singen - माझा छंद गाणे आहे
में हॉबी ist singen - माझा छंद गाणे आहे

 

में हॉबी ist Rad fahren - माझा छंद सायकल चालवित आहे
में हॉबी ist Rad fahren - माझा छंद सायकल चालवित आहे

 

में हॉबी ist बास्केटबॉल spielen - माझा छंद बास्केटबॉल खेळत आहे
में हॉबी ist बास्केटबॉल spielen - माझा छंद बास्केटबॉल खेळत आहे


मीना हॉबीज सिंड टेनिस स्पेलिन अँड गितारे स्पाईलन - माझे छंद टेनिस खेळत आहेत आणि गिटार वाजवित आहेत
मीना हॉबीज सिंड टेनिस स्पेलिन अँड गितारे स्पीलन - माझे छंद टेनिस खेळत आहेत आणि गिटार वाजवित आहेत

 

मीना हॉबीज सिंड म्यूसिक हॅरेन अंड रीटेन - माझे छंद संगीत ऐकत आहेत आणि घोडेस्वार घेत आहेत
मीना हॉबीज सिंड म्यूसिक हॅरेन अंड रीटेन - माझे छंद संगीत ऐकत आहेत आणि घोडेस्वार घेत आहेत


 

चला आमच्या जर्मन छंदांबद्दल चर्चा करूया
चला आमच्या जर्मन छंदांबद्दल चर्चा करूया

 

जर्मनमध्ये एक छंद गाणे - माझा छंद संगीत ऐकत आहे
माझा छंद संगीत ऐकत आहे

 

जर्मनमध्ये छंद म्हणू नका - माझा छंद वाचन करीत आहे
माझा छंद वाचत आहे

 

जर्मन छंद म्हणू नका - माझा छंद सॉकर खेळत आहे
माझा छंद सॉकर खेळत आहे

जर्मन छंद वाक्ये

आता आणखी काही उदाहरणे देऊ आणि जर्मन छंद विषय पूर्ण करूया.

आमचे जर्मन छंद
आमचे जर्मन छंद

आपण वर पाहिलेले चित्रात, 8 जर्मन छंद लिहिलेले आहेत. चला आता या प्रत्येक जर्मन छंद वाक्यात वापरुया.

में हॉबी ist Buch lesen.
माझा छंद वाचत आहे.

में हॉबी ist संगीत.
माझा छंद संगीत ऐकत आहे.

में हॉबी ist reiten.
माझा छंद घोडेस्वारी आहे.

में हॉबी ist Picknick machen.
माझा छंद एक सहल आहे.

में हॉबी ist रॅड फरेन.
माझा छंद सायकलिंग आहे.

में हॉबी ist बास्केटबॉल खेळ.
माझा छंद बास्केटबॉल खेळत आहे.

मी हॉबी टेनिस खेळत आहे.
माझा छंद टेनिस खेळत आहे.

में हॉबी ist फ्युबॉल स्पायलेन.
माझा छंद फुटबॉल खेळत आहे.

वरील 8 वाक्यांची तपासणी करा. जर्मन मध्ये छंद बद्दल खूप सोपी वाक्य. वेगवेगळ्या छंदांचा वापर करुन अशा प्रकारे वाक्य बनवा.

टॅब्युलरमध्ये जर्मन छंद

आमच्या जर्मन छंदांच्या विषयामध्ये, जर्मन छंद एका टेबलमध्ये देऊया.

जर्मन छंद आणि विश्रांती क्रिया जर्मन समकक्ष
बासरी मरतात फ्लॅट
व्हायोलिन मर गीज
उपकरणे दास इन्स्ट्रुमेंट
बास्केटबॉल डेर बास्केटबॉल
व्हॉलीबॉल डेर व्हॉलीबॉल
गोल्फ डेर गोल्फ
क्रीडा डेर स्पोर्ट
टीव्ही डेर फर्नाशेर
Kitap दास बुच
बुद्धीबळ दास स्केच
एकही रन नाही लॉफेन
खेळ स्पोर्ट ट्रीबेन
चालण्यासाठी जा spazieren gehen
वेगाने चालणे जोगेन
हायकिंग करा वाढ
मासेमारी मासे
घोडेस्वारी reiten
मित्रांना भेटणे फ्रुंडे ट्रॅफेन
खरेदी einkaufen
पियानो वाजवा क्लाव्हियर स्पीलेन
संगीत ऐका संगीत ऐका
वाचा वाचा
नृत्य नाचणे
फोटो घ्या फोटो घेत आहे
गिटार वाजवणे गिटार वाजवा
सिनेमाला जा इन्स किनो गेहेन
फुटबॉल खेळण्यासाठी फुटबॉल खेळा
व्यायामशाळेत जा इन फिटनेस स्टुडिओ गेहेन
स्की करण्यासाठी स्की फॅरेन
टेनिस खेळण्यासाठी टेनिस खेळत आहे
संगणक चालवित आहे संगणक स्पीलेन
सायकलिंग सायकलिंग
पोहणे पोहणे
रंग नर
रेखांकन काढणे
बेकिंग बेकरी उत्पादने बेक करावे
कूक kochen
झोप झोप
काही करू नको निकट्स ट्यून

नाही: जर्मनमध्ये वापरल्या जाणार्‍या "स्पाईलन" या शब्दाचा अर्थ काहीतरी खेळणे किंवा खेळ खेळणे असा आहे. जेव्हा आपण एखाद्या छंदबद्दल बोलत असता तेव्हा आपल्याला हा शब्द क्रियाकलापांच्या सुरूवातीस आणून द्यावा लागतो.

प्रिय मित्रांनो, जर्मन छंद या शीर्षक व्याख्यानात आम्ही जर्मन भाषेत सर्वसाधारणपणे छंदांबद्दल विचारण्यास, जर्मनमधील छंदांबद्दल विचारण्यास, जर्मनमधील छंदांबद्दल विचारण्यास आणि जर्मनमधील छंद किंवा छंद याबद्दल सांगण्यास शिकलो आहोत.

आपण देखील शिकलेल्या या वाक्यांचे विविधता आणा, आपण जर्मन छंद या विषयावर आपल्या मित्रांसह क्रियाकलाप करू शकता. अशा प्रकारे, आपल्याला हा विषय अधिक द्रुतपणे समजेल आणि आपण ते विसरण्याची शक्यता कमी असेल.

आम्ही आपल्या जर्मन धडे मध्ये यश इच्छा.


जर्मन क्विझ अॅप ऑनलाइन आहे

प्रिय अभ्यागतांनो, आमचा क्विझ अॅप्लिकेशन Android स्टोअरवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. तुमच्या फोनवर स्थापित करून तुम्ही जर्मन चाचण्या सोडवू शकता. आपण एकाच वेळी आपल्या मित्रांशी स्पर्धा देखील करू शकता. तुम्ही आमच्या अर्जाद्वारे पुरस्कार विजेत्या क्विझमध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्ही वरील लिंकवर क्लिक करून Android अॅप स्टोअरमध्ये आमच्या अॅपचे पुनरावलोकन आणि इन्स्टॉल करू शकता. वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणाऱ्या आमच्या पैसे जिंकणाऱ्या क्विझमध्ये सहभागी व्हायला विसरू नका.


ही चॅट पाहू नका, तुम्ही वेडे व्हाल
हा लेख पुढील भाषांमध्येही वाचता येईल

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
तुम्हाला हे देखील आवडतील
प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.