जर्मन माहिती बँक सामग्री

इतर विभागांप्रमाणे, जर्मन नॉलेज बेस नावाच्या या विभागात, विषयांच्या सादरीकरणात कोणतीही ऑर्डर विचारात घेतली जात नाही. या विभागात जर्मन शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या माहिती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.जर्मन विषयी मूलभूत माहिती, भाषणांचे नमुने, टेन्सेस आणि वाक्य यासारखे विषय आमच्या साइटच्या इतर विभागात उपलब्ध आहेत. या विभागास "नॉलेज बेस" असे नाव देण्यात आले आहे कारण त्यात सर्व प्रकारच्या माहिती आहे. मंचात येथे समाविष्ट असलेल्या विषयांबद्दल समर्थन दिले जाते.

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीभाषा काय आहे?

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीयुरोपियन कौन्सिलसाठी सामान्य भाषा मापदंड (एक्सएक्स-एक्स-एक्स -7X-बीएक्स -780X-B1-C2-C1)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीमध्ये तास (मरतात)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मन वंशाचे नावे

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मन भाषा रेखाचित्र

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मन सांख्यिकी मध्ये

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीमध्ये EDMS (प्रतिबंधात्मक)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीविभाजन - जर्मन मध्ये स्थानिक

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीकडून प्रश्न

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी रिफ्लेक्विव्ह फील्ड सूची

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीरेखांशियन एमआयटी झवेयी कास (DATİV und AKKUSATIV)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीमध्ये प्रतिबंधात्मक मिट डेथिव

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी मध्ये रेखांशियन एमआयटी एकेकासॅटिव

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी मध्ये KONJUNKTIONEN

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीबिल्डिंग व्हॉन नॉमने - जर्मनी मध्ये नाव

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीआल्मेन्का मध्ये इंडिकेकट फळ

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी मध्ये सामान्य आणि पाळीव प्राणी औषधे

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीVERBEN एमआयटी प्रतिबंधात्मक (संपादकीय मध्ये वापरलेले गावे)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीडीईआर रिलेटिव्सेट - ईटव्स पारिजिसरीन

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीमध्ये परत आलेली शेतकरी आणि वेळ

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी मध्ये घटक आणि वेळ स्कोअर

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीईडीएमएस, इंटरप्रेटर आणि जर्मन येथे टर्मिनल्स

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीमध्ये व्यवहार (आंतरजातीय व्यत्यय)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीADJECTIVES - DEKLİNATİON IN GERMAN

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनीमध्ये लेनिनबेरी व्हेर्नेन (विखुरलेले गाव)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीSUBSTANTIV - जर्मनी मध्ये सामान्य

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी मध्ये हवामान सामग्री

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्रीजर्मनी मध्ये वस्त्र (SATZTYPEN)

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनी HACIVAT कार्जोझ प्रोफाइल

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनी मध्ये आपत्कालीन परिस्थिती

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनीचे जीवनशैली

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनी NATRATTIN चे घर आणि केलोगोन समस्या

ड्यूशचे लार्नेनजर्मन कौन्सिल आणि आर्ममेन स्टोरी

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनीचे व्यवहार

ड्यूशचे लार्नेनजर्मन कॉन्जेक्टिव (अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ती)

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनी मध्ये सर्वाधिक वारंवार वापरले जाणारे उपकृजे

ड्यूशचे लार्नेनजर्मनी मध्ये बाजूला संवेदना

जर्मन धडेजर्मन फुटबॉल कायदे

जर्मन धडेजर्मनी मध्ये MODALVERBLER

जर्मन धडेजर्मनी मध्ये बिंदू चिन्ह

जर्मन धडेजर्मनी मध्ये MODALVERBLER

जर्मन धडेजर्मनी मुख्याध्यापक

जर्मन धडेजर्मन दररोज वाचन

जर्मन धडेजर्मन फुटबॉल कायदे

जर्मन धडेजर्मनी मध्ये समायोजन श्रेणी

जर्मन धडेजर्मन (न्युझ्झीझेन)

जर्मन धडेजर्मनीमध्ये खालील स्पीकर

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (एक 1)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (एक 2)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (एक 3)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (बी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की वर्ड (सी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की लेखक (डी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (ई)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (ई 2)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (एफ)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (जी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (एच)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की वर्ड (i)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्कीचे शब्द (जम्मू)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (के)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (एल)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (एम)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (एन)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की वर्ड (ओ - ओ)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (पी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (प्रश्न - आर)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (एस)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की शब्द (एस - 2)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (टी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की वर्ड (यू - यू)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन तुर्की लेखक (वी)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मन टर्कीचे लेखक (प.)

माहिती जर्मन नॉलेज बेस सामग्री
जर्मनी तुर्की लेखक (वाई - जेड)तुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी