कामग्रा जेल आपल्याला उच्च लैंगिक कामगिरी करण्याची परवानगी देते जेणेकरून आपण आपल्या लैंगिक अनुभवांमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकता.

कामगारा जेल आपण आपली उभारणीची समस्या सोडवू शकता आणि आमच्या साइटवर कामगारा जेल काय आहे या प्रश्नांची उत्तरे शोधू शकता

gaziantep एस्कॉर्ट
मानवगत एस्कॉर्ट मानववत एस्कॉर्ट बेला एस्कॉर्ट मानवगत एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट मानवगॅट लैंगिक कथा लैंगिक कथा साइड एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट लैंगिक कथा
मर्टल एस्कॉर्ट

जर्मन सरळ केमुलेलर, जर्मन वाक्य उदाहरण

जर्मन कर्करोग (नमूना शाऊल इस्टिट्यूशन्स) मागील अध्यायांमध्ये आम्ही "हा एक दरवाजा आहे", "हे एक टेबल आहे" या वाक्यांशातील वाक्यांविषयी विविध माहिती दिली. या जर्मन पाठात, "टेबल निळे आहे", "अहमेट एक विद्यार्थी आहे", "कार नवीन आहे" अशी वाक्य कशी बनवायची हे आम्ही स्पष्ट करू.

उदाहरणे

दास इट एक घर (हे घर आहे)

दास हाऊस इट ग्रुएन (घर हिरवा वळते)

दास Haus ist weiss (घर पांढरा आहे)

दास होस इस्त neu (घर नवीन आहे)

दास हॉस alt alt (घर जुनी आहे)

जसे आपण येथे पाहू शकता, "दास" याचा अर्थ असा वापर केला जात नाही, उलट, "दास" शब्दाने निर्देशित केलेली वस्तू विषय म्हणून वापरली जाते. परंतु या विषयाचा लेख, नाव म्हणजे "दास" असू शकतो आणि इतर "दास" सह गोंधळ होऊ नये.

जर्मन सिंपल सेंटीसचे उदाहरण

दास IST एक ऑटो (ही गाडी आहे)

दास ऑटो ist neu (कार नवीन आहे)

दास ऑटो ist grün (कार हिरवी आहे)

दास ऑटो isl gelb (कार पिवळी आहे)

डाय ब्ल्यूम रॉट रॉट (फूल लाल आहे)

डाऊन ब्ल्यूम ist weiss (फूल पांढरे आहे)

डाऊन ब्ल्यूम ist schön (फूल सुंदर आहे)

Der Stuhl ist Alt (खुर्ची जुनी आहे)

डेर टिश्च इस्ट ग्रॉस (सारणी मोठी आहे)

डर मान इस्त जंग (माणूस तरुण आहे)

डेर विद्यार्थी ist foul (विद्यार्थी आळशी आहे)

आम्ही या उदाहरणे अतिशय सोयीस्करपणे एकाधिक वाक्यांसह वापरण्यास सक्षम असू.

उदाहरणे

डर खुर्ची आयएसटी ग्रॅन (खुर्ची हिरवा आहे)

मरतात खुर्च्या सिंड ग्रॉन (खुर्च्या हिरवा आहे)

मरतात ब्लूम आयएसटी स्कॅन (फूल ते सुंदर आहे)

मरतात फुले सिंड स्कॅन (फुले ते सुंदर आहे)

मरतात फुले सिंड रॉट (फुले लाल आहे)

मरतात फुले आयएसटी जेलब (फुले पिवळा आहे)

आता नकारात्मक वाक्ये करूया;

भूतकाळात, "das ist ein Stuhl"" सारखे वाक्यdas ist kein stuhl“आम्ही हे नकारात्मक करत होतो.
परंतु "डाई ब्लूमेन सिंड रॉट”सारख्या वाक्यामध्ये, ईन / ईन / केन / कीइन सारखे लेख अस्तित्त्वात नाहीत आणि वापरले जाऊ शकत नाहीत. असे करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे, खाली स्पष्टीकरण आणि उदाहरणे काळजीपूर्वक वाचा.

डाय फ्रु इस्त जंग या शब्दाचा अर्थ स्त्री आहे. वाक्याचे नकारात्मक या वाक्यांसह केले जाते.

मर फ्राई इट जंग (मादी लहान आहे)

Die Frau ist nicht jung (महिला तरुण नाही)

डाय ब्लूम इस्ट रॉट (फ्लॉवर लाल आहे)

डाय ब्लूम ist nicht rot (फ्लॉवर लाल नाही)

डर स्टुल इट लँग (चेअर स्टॅन्ड)

der Stuhl ist nicht lang (खुर्ची लांब नाही)

ब्लूमेन सिंड शायन (फुले सुंदर आहेत)

ब्लूमेन सायंड निक्ट शायन (फुल सुंदर नाही)

शैक्षणिक शिश्न (विद्यार्थ्यांना मोह होतो)

बेस्ट ऑफ स्टुडडेन सिंड नचि फॉल्ट (विद्यार्थी आळशी नाहीत)

जसे आपण पाहू शकता की, वाक्यांश आणि अनेकवचनी वाक्यांमधील फरक न करता, वाक्यांना नकारात्मक बनवण्यासाठी आम्ही विशेषणांसमोर एक "निक्ट" शब्द ठेवला आहे. निच शब्द वाक्यात नोकरी न करणे, नकारात्मकता आणि न करणे याचा अर्थ जोडतो.

der Stuhl ist neu (चेअर नवीन आहे)
der Stuhl ist nicht neu (चेअर नवीन नाही)

मरणे स्टाउल सिंड ने (खुर्ची नवीन)
मर स्टुहल सिंड निक्ट नेयू (खुर्ची नवीन नाहीत)

आता, आपल्या वाक्यांत आमचे स्वतःचे सर्वनामे वापरून,
चला बदलू आणि विविध वाक्ये मिळवा.

सर्व प्रथम, त्याच्या वैयक्तिक सर्वनाम त्यानुसार,
द्या;

आयिच बिन (यम-येम-यम-य्मु)
डु बिस्ट (पाप-साइन-सूर-सुन)
सिई सिंड (सिने-स्टू-सू-सिन्नुज़)
एर (डर) IST (दिर-दि-दुर-फर)
सिए (मर) IST (दिर-डायर-डूर-डायर)
ईएस (दास) IST (दिर-डायर-डुर-डीआयआर)
वयर सिंद (य'ज़-य्झ-य्ज़-य्ज़)
ihr seid (आपले-तुमचे-सूरज-आपण)
सिए सिंद (डर्लर-डर्लर-डरलल-डगलर)

वैयक्तिक सर्वनामांबद्दल माहितीसाठी, व्याकरण दस्तऐवजांमधील वैयक्तिक सर्वनामांचा विषय पहा.

आता आपल्या सॅम्पलमध्ये जाऊया;

इचीब बिन मुहर्रम (मी मुहर्रम आहे)

ich बिन विद्यार्थी (मी विद्यार्थी आहे)

आयिच बिन लेहरर (मी शिक्षक आहे)

डु बिस्ट लेहरर (तुमचा शिक्षक)

एर इट लेहरर (त्याला शिकवा)

sie sind studenten (ते विद्यार्थी आहेत)

sie IST lehrerin (ती स्त्री शिकवते)

ड्यू ब्रस्ट विद्यार्थी (तुमचा विद्यार्थी)

du bist nicht विद्यार्थी (तुम्ही विद्यार्थी नाही आहात)

इची बिन अली (मी अली आहे)

आयिच बिन निक्ट अली (मी अली नाही)

इच बिन निक्ट लेहरर (मी शिक्षक नाही)

du bist Arzt (आपण डॉक्टर आहात)

du bist nicht Arzt (आपण डॉक्टर नाही आहात)

बिस्ट दु अरझट? आपण डॉक्टर आहात का?

निन, आयिच बिन निक्ट अरझट (नाही, मी डॉक्टर नाही)

जा, इच बिन अर्ट (होय, मी एक डॉक्टर आहे)

Tuğba IST Lehrerin (शिक्षक शिक्षण)

इट तुग्बा लेहरिन (आपण शिक्षक शिक्षक आहात का?)

जॅ, तुगा इस्त लेहरिन (होय, शिकवा टुग्बा)

निन, तुगाबा इट निक्ट लेफरन (नो, टूगा शिक्षक नाही)

मी विद्यार्थी आहे काय? आपण विद्यार्थी आहात?

Ja wir sind studenten (होय, आम्ही विद्यार्थी आहोत)

मी विद्यार्थी आहे काय? आपण विद्यार्थी आहात?

निंन, वारंवार सिंड नचट विद्यार्थी (नाही आम्ही विद्यार्थी नाही)

wir sind Kellner (आम्ही वेट्रेस आहोत)

सिए तुर्की आपण तुर्की आहात?

निन, इच बिन निक्ट तुर्क (नो टर्क्स)

सिएंड तुर्क (तुर्कक्ष्झ आहे)

जा, इच बिन तुर्क (होय, टूर्म)

पंचांग मंच वर आमच्या जर्मन धड्यांविषयी आपण कोणतेही प्रश्न आणि टिप्पण्या लिहू शकता. आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पंचांग शिक्षकांनी दिली आहेत.

 

आमची इंग्रजी अनुवाद सेवा प्रारंभ झाली. अधिक माहितीसाठीः इंग्रजी भाषांतर

पुरस्कृत दुवे