एक जर्मन पत्ता विचारणे आणि एक पत्ता वर्णन

जर्मन अॅड्रेसिंग वाक्ये, जर्मन पत्ता वर्णन करणारे वाक्य, जर्मन पत्ता पत्त्याचे वर्णन संवाद, जर्मन पत्ता संवाद, जर्मन पत्ता, जर्मन पत्ता विचारणे.खाली दिलेल्या जर्मन मंच मंचांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या आमच्या सदस्यांच्या शेअर्समधून आमच्या मौल्यवान भेटीची संकलित केली गेली, काही लहान पत्रांची चूक इत्यादी. सदस्यांच्या समभागांमधून गोळा केल्या जातात. असू शकते, ते खालील almancax अर्थात शिक्षक तयार आहे, त्यामुळे ते शिक्षक तयार almancax almancax मंच भेट द्या धडे पोहोचण्यात काही दोष असू शकतात.

मी तुम्हाला काही विचारू शकतो का?
कन्न इच से इट्स फ्रेगेन?

मी ते कसे शोधू?
वाई कन्न इच ....... finden?

मी कुठे जावे?
विय मुस इच गेहेन?

हा रस्ता कुठे जातो?
वॉहिन फुहर्ट डीझ स्ट्रॉस?

माफ करा, पण मला वाटते की मी हरवले आहे.
एन्स्चुलडिगेन सिए बिट्ट, ich glaube ich habe mich verlaufen

आपण मला कुठे सांगू शकता?
कोनेन से मिर सेगेन, मी आईच मिच बीफिंड?

मला हे स्थान माझ्या नकाशावर दाखवू शकते का?
Landkarte zeigen काय आहे?

मी येथे नाही
इच बिन निच वॉन हियर

तू इथे आहेस का?
सिंध से वॉन हियर?

या पत्त्यावर कसे जायचे याचे वर्णन आपण करू शकता का?
Können Sie mir erklären, Adresse komme?

दूर?
आम्ही हे करू?

बंद?
इस्ट इएस इन डर नाहे?

किती वेळ लागेल?
व्हाई लांग डौर ईएस?

मी मुख्य रस्त्यावर कसे जाऊ?
वि कॉम्मेल इच झु डेर हप्स्टस्त्रस्?

जवळचा बस स्टॉप कुठे आहे?
Wo ist die nächste बुशल्लेस्टेल?

शहर केंद्र कोणत्या दिशेने आहे?
स्वागत करणार्या रिचतुंग इस्त दास झेंटरम?तुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते: तुम्हाला पैसे कमवण्याचे सर्वात सोपे आणि जलद मार्ग शिकायला आवडेल ज्याचा कोणीही विचार केला नसेल? पैसे कमविण्याच्या मूळ पद्धती! शिवाय भांडवलाची गरज नाही! तपशीलासाठी येथे क्लिक करा

बाकी
दुवे

योग्य
rechts

सरळ पुढे जा
गेहेन सिए गेराडेस वीटर

रस्त्यावर जा आणि नंतर कोप-यात उजवीकडे वळा
गेहेन मर स्ट्रॅस एंट्लॅंग अंडर डेर एके नच रीच्स

येथे
येथे

तेथे
Dort

तेथे
Dorthe

कोपर्यात
एनर एके

उलट
gegenüber

उलट
drüben


OB: मध्ये बंद करा
नॅश ओबेन: बंद करा
UNT: खाली
NACH UNTEN: खाली
दुवे: डावीकडील
नॅश लिंक्स: बाकी
RECHTS: उजवीकडे
नॅच रीचः सागा
डेर मिटटी मध्ये: मध्यभागी
डीआयआय मिटटीः उघड
VORNE: पंतप्रधान
नॅश वॉर्नः स्टँड आउट
इशारा की: परत
नॅश हंटन: मागे
GERADEAUS: च्या dosdogrउबर डिई ब्रुके: पुलावरील
ब्रिज अंतर्गत प्रवेश करा: पुल अंतर्गत
एएन डीईआर ईकेः कोपर्यात
उम डीईई ईकेई: कोपऱ्यात (जेव्हा आपण परत जाल)
बीआयएस झुर इको: कोपर्यात
Über DIE STRASSE: रस्त्यावर
ऑफ डियर रीचाटन साइट: उजवीकडे
ऑउफ डायर दुवाः डावीकडे
रस्त्याच्या कडेला
डाई ट्रेपिन हिनुंटर: खाली पायर्या
डाई ट्रीपेन हिनाऊफ: सीडर्स वर
विषयांतर: करून EINBIEG
Entfernt: अंतरावर
200 मेटर इंटरफेंटतुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी