जर्मन कुटुंब परिचय

जर्मन कुटुंब उत्तेजन देतो, आमचे जर्मन कुटुंब प्रोत्साहन, कुटुंब जर्मन वाक्य परिचय, जर्मन आमच्या कुटुंब परिचय, आमच्या पालक जर्मन परिचयखाली दिलेल्या जर्मन मंच मंचांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या आमच्या सदस्यांच्या शेअर्समधून आमच्या मौल्यवान भेटीची संकलित केली गेली, काही लहान पत्रांची चूक इत्यादी. सदस्यांच्या समभागांमधून गोळा केल्या जातात. असू शकते, ते खालील almancax अर्थात शिक्षक तयार आहे, त्यामुळे ते शिक्षक तयार almancax almancax मंच भेट द्या धडे पोहोचण्यात काही दोष असू शकतात.

वोरस्टेलंगची ओळख
डार्फ इच बेन्कंट मॅचेन? दास ist… मी तुझी ओळख करुन घेऊ?

या ...

Frau XX महिला
हेर एक्सएक्स बे
मीन मान माझी पत्नी / पती.
मीन फ्रू माझी पत्नी / करीम
मीन सोहन माझा मुलगा.
मीन टूचटर मुलगी.
मेम ब्रुदार (नर) भाऊ
मीन श्वेस्टर (मुलगी) भाऊ
मीन मेटर / मे वेटर आई / बाबा
मला ओपा माझे आजोबा
मीन ओमा नऊ मीटर
में (इ) Freund (मध्ये) (मुलगी) माझा मित्र.
मी कोलॉलेज / मीन कोललेगिन माझा मित्र
Wie geht एस / ड Ihnen / कशी आहेस आपण कसे
Wie geht च्या Nasilsin / तेथे काय नाही आहे
डंकन, मीर गेट्स गट अंड इन्हान / धन्यवाद. आपण कसे आहात / आपण काय करीत आहाततुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पण्या दाखवा (११)