जर्मन मध्ये गेहेनचे क्रियापद आणि विवाह

जर्मन क्रियापद संयोग - क्रिया जीहेन संयोगवेळेचे नेमबाजी वर जा

Präsens
आयच gehe
du gehst
एआर गेहट
sie geht
ईएस गेह्थ
wir gehen
इहोर गहित
sie gehen
येथे जा

preterite
आय.सी.आय. गिंग
डु गिसिंग
एर गिंग
sie ging
ईएस जींग
wir gingen
ihr gingt
sie gingen
सेई गिन्ने

Perfekt
इचि बिन ब्गेनगेन
डु बस्ट गेगॅजेंन
एर इट गेगांगन
wir sind gegangen
Ihr seid gegangen
sie sind gegangenतुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते: तुम्हाला पैसे कमवण्याचे सर्वात सोपे आणि जलद मार्ग शिकायला आवडेल ज्याचा कोणीही विचार केला नसेल? पैसे कमविण्याच्या मूळ पद्धती! शिवाय भांडवलाची गरज नाही! तपशीलासाठी येथे क्लिक करा

Plusquamperfekt'te
इरिक वॉर गेगाँगेन
डु वॅस्ट गेगाँगेन
एर वॉर गेगाँगन
wir waren gegangen
आयहर्ट वॉर्ट गेगाँगन
sie waren gegangen

फ्यूचुर आय
इरिक व्रडे गेहेन
ड्यू व्हार्ट झेल
हे विचित्र आहे
wir werden gehen
ihr werdet gehen
sie werden gehen

फ्यूचुर II
इरिक वेटेगगेंन सेन
ड्यू वेस्ट गेगांगेन सेन
एर विर्ड जिगांगेन सेन
wir werden gegangen sein
ihr werdet gegangen sein
sie werden gegangen sein

कॉन्जेन्टीव्ह मी प्रिन्स
आयच gehe
डू आखाता
एर गीहे
wir gehen
आयात गीते
sie gehen

Konjunktiv द्वितीय Präsens
आयच गेन्ज
डू जिंगेस्ट
ए.आर.
wir gingen
निर्यात गिन्सेट
sie gingen

कोनजन्कटीव्ह मी परफेक्ट
इचि सीई जिगॅगेन
ड्यू सिस्ट गेगंगेन
एर सीई जिगांगेन
wir seien gegangen
आयहर सीयट गेगाँगन
sie seien gegangen


कॉन्जेंकटीव्ह II पेर्फिकट
इची वायर गेगाँगेन
डु वॅस्ट्र गेगाँगेन
एर वॉरेगेजन
wir wären gegangen
आयहर व्हाट गेगेंन
sie wären gegangen

कोनजन्कटीव्ह मी फर्स्टुर आय
इरिक व्रडे गेहेन
ड्यू वेर्डडेस्ट गेहेन
यापूर्वी
wir werden gehen
ihr werdet gehen
sie werden gehen

कोनजन्कटीव्ह II फ्यूचुर आय
आयच वुर्डे गेहेन
ड्यू वुर्डेस्ट गेहेन
इर वेअर्डे गेहेन
wir würden gehen
मला हवे ते
sie würden gehen

कोनजन्कटीव आय फर्स्टुर दुसरा
इरिक वेटेगगेंन सेन
ड्यू वेर्डडेस्ट जिगांगेन सीिन
एर वेरडे गेगांगेन सीिन
wir werden gegangen sein
ihr werdet gegangen sein
sie werden gegangen sein

कोनजंकटीव्ह द्वितीय फ्यूचर II
इची वुर्डे गेगांगेन सेन
ड्यू वूर्डेस्ट गेगांगेन सेन
एर वुर्डे गेगांगेन सेन
wir würden gegangen sein
कालबाह्य würdet gegang sein
sie würden gegangen sein

Partizip
gehend
gegang

अत्यावश्यक
आपण काय कराल?
गेहॅम
geht
जर म्हटल्याप्रमाणेतुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी