जर्मन शालेय वस्तू (डाय शुल्साचेन)

या धड्यात आम्ही जर्मन शाळेच्या वस्तू, जर्मन वर्गातील वस्तू, जर्मन, वर्ग, धडे, प्रिय मित्रांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंची जर्मन नावे आणि शैक्षणिक साधने शिकू.
प्रथम जर्मन शाळेमध्ये वापरली जाणारी साधने, म्हणजे शालेय उपकरणे आणि त्यांचे लेख एकत्रितपणे चित्रांसह शिकू या. ही चित्रे आपल्यासाठी काळजीपूर्वक तयार केली गेली आहेत. त्यानंतर, पुन्हा दृश्यास्पद साथीसह आम्ही जर्मन शालेय वस्तूंची मक्तेदारी आणि त्यांचे लेख एकत्रितपणे दोन्ही शिकू. मग आम्ही आपल्यास जर्मन शाळेच्या वस्तू यादीमध्ये सादर करू. अशा प्रकारे, आपण जर्मन शिक्षण आणि प्रशिक्षण साधने चांगली शिकली असतील. तसेच पृष्ठाच्या तळाशी जर्मन भाषेत शालेय वस्तूंबद्दल नमुनेदार वाक्य आहेत.

शालेय वस्तू: डाय शुल्साचेन

जर्मन शाळेच्या वस्तू सचित्र अभिव्यक्ती

जर्मन शालेय वस्तू - डाय डायता - शाळेची पिशवी
डाय Schultashe - शाळेची पिशवी

जर्मन शालेय वस्तू - डेर ब्लेस्टिफ्ट - पेन्सिल
डेर ब्लेस्टिफ्ट - पेन्सिल
जर्मन शालेय वस्तू - डर कुली - जर्मन बॉलपॉईंट पेन
डर कुली - बॉलपॉईंट पेन

जर्मन शालेय वस्तू - डेर फॅलर - जर्मन कारंजे पेन
der Füller - कारंजे पेन

जर्मन शालेय वस्तू - डेर फर्बस्टिफ्ट - जर्मन क्रेयॉन
der Farbstift -B पेंट चिन्हक

जर्मन शालेय पुरवठा - डेर स्पिट्झर - जर्मन शार्पनर
डेर स्पिट्झर - शार्पनर
जर्मन शाळेच्या वस्तू - डेर रेडिएरगुम्मी - जर्मन इरेर
डेर रेडिएरगुम्मी - इरेसर

जर्मन शालेय वस्तू - डेर मार्कर - जर्मन हायलाईटर
डेर मार्कर - हायलाइटर

जर्मन शालेय वस्तू - डेर मॅप्चेन - जर्मन पेन्सिल प्रकरण
डेर मॅप्चेन - पेन्सिल प्रकरण

जर्मन शालेय वस्तू - दास बुच - जर्मन पुस्तक
दास बुच - पुस्तक

जर्मन शालेय वस्तू - दास हेफ्ट - जर्मन नोटबुक
दास हेफ्ट - नोटबुक
जर्मन शालेय वस्तू - डेर मालकस्टेन - जर्मन वॉटर कलर
डेर मलकास्टन - वॉटर कलर

जर्मन शालेय वस्तू - डेर पिन्सेल - जर्मन ब्रश
डर पिन्सेल - ब्रश

जर्मन शालेय वस्तू - दास वर्टरबच - जर्मन शब्दकोश
दास Wörterbuch - शब्दकोश

जर्मन शालेय वस्तू - दास लाईनल - जर्मन शासक
दास रेषेत - शासक

जर्मन शालेय पुरवठा - डेर विंकेलेमेसर - जर्मन प्रोटेक्टर
डेर विंकेलेमेसर - प्रोटेक्टर
जर्मन शालेय वस्तू - डर झिरकेल - जर्मन जिब
डेर झिरकेल - होकायंत्र

जर्मन शाळेच्या वस्तू - डाय टफेल - जर्मन ब्लॅकबोर्ड
डाई टॅफेल - ब्लॅकबोर्ड

जर्मन शाळेच्या वस्तू - डाय क्राइड - जर्मन खडू
मर क्रायड - खडू

जर्मन शाळेच्या वस्तू - डाय स्केरे - जर्मन कात्री
डाय स्केयर - कात्री

जर्मन शालेय वस्तू - मरणार भूमत - जर्मन नकाशा
डाई जमीन रहमत - नकाशा

जर्मन शालेय वस्तू - डेर टीश - जर्मन डेस्क
der Tisch - टेबल


जर्मन शाळेच्या वस्तू - डेर स्टुहल - जर्मन रो
der Stuhl - रँक

जर्मन शालेय वस्तू - दास क्लेबँड - जर्मन बँड
दास क्लेबॅन्ड - टेप

प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आम्ही त्यांच्या लेखांसह जर्मनमध्ये सर्वाधिक वापरल्या जाणार्‍या आणि वारंवार शालेय वस्तू पाहिल्या आहेत. हे जर्मन शाळेतील सर्वात सामान्य आयटम आहेत ज्या वर्गात आणि धड्यांमध्ये लक्षात येतात. आता जर्मन शाळेच्या काही आयटम पाहू. खाली आपण जर्मन शाळेच्या वस्तू, त्यांचे लेख आणि त्यांचे बहुवचन दोन्ही पहाल. आपल्याला माहिती आहेच की जर्मन भाषेत सर्व बहुवचन नामांचे लेख मरतात. एकवचनी नावांचे लेख लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

जर्मन स्कूल आयटमचे अनेकवचनी

खाली सर्वात जास्त वापरल्या जाणार्‍या शालेय आयटम आणि काही शाळा-संबंधी शब्दांसाठी जर्मन आहेत. चित्रे आमच्याद्वारे तयार केली गेली आहेत. खाली दिलेल्या चित्रांमध्ये, जर्मन शालेय वस्तू आणि वर्गातील वस्तू त्यांच्या लेख आणि त्यांचे अनेकांसह दिले आहेत. कृपया काळजीपूर्वक परीक्षण करा. खाली दिलेल्या प्रतिमांच्या खाली, जर्मन शालेय वस्तूंची लिखित स्वरूपात यादी आहे, आमच्या यादीकडे पहायला विसरू नका.

जर्मन शाळेची पुरवठा, जर्मनमधील वस्तूंचे वर्ग

जर्मन शाळा आयटमचे अनेकवचनी आणि लेख
कलाकृती आणि अनेकता जर्मन शाळा पुरवठा
अनेक जर्मन व शालेय लेखांचे लेख

वरील चित्रात, जर्मन शाळा आणि लेख आणि अनेकवचनी असलेली वर्गमित्र उपकरणे आहेत.

टीईल डेअर शूले:

मर वर्ग: वर्ग
दास क्लासेनझिमर: वर्ग
दास लेहररझिमकर: शिक्षक 'खोली
मरतात बिब्लियोथेक: लायब्ररी
मर ब्यूकेरी: ग्रंथालय
दास श्रम: प्रयोगशाळा
डर गिरण: कॉरिडॉर
डर शलहोफ: शाळेची बाग
डर शूलगार्टन: शाळेची बाग
मर टर्नहल्ले: जिम

शिल्साकन मरतात: (शाळा आयटम)

डर लेहेरर्टिशः शिक्षकांचा डेस्क
दास क्लासेनबुच: वर्ग पुस्तक
मर तफ़ेल: बोर्ड
डर श्वाम: इरेजर
दास Pult: व्यायामाची खोली / पंक्ती
मर Kreide: खडू
डर कुगेस्च्रेबरी (कुली): बॉलपेन पेन
दास हिफेट: नोटबुक
मरतात Schultasche: शाळा पिशवी
डर फुल्लर: फॉन्टाण पेन
दास वॉर्टरबुच: शब्दकोश
die mappe: फाइल
डर ब्लिस्टिफ्ट: पेन्सिल
दास मॅप्चेंन: पेन्सिल बॉक्स
मरतात Schere: कात्री
डर स्पिट्जर: पेन्सिल शार्टरर
दास बुच: पुस्तक
मरतात ब्रेल: चष्मा
der Buntstift / Farbstift: पेन वाटले
दास रेषेचा: शासक
मरतात ब्रोदोज: आहारातील पिशवी
डर रॅडिरगम्मी: इरेजर
दास ब्लॅट-पेपर: कागद
मरतात पॅस्ट्रॉन: कारट्रिज
ब्लॉक ब्लॉक: नाही
दास Klebebant: चिकट टेप
मरणासंदर्भात: नकाशा
der Pinsel: पेंट ब्रश
डर माल्कास्तेन: पेंट बॉक्स
दास टर्नजेग: ट्रॅकसुत्रा
मर टर्नहोस: तळाचा ट्रॅक

जर्मन शालेय उपकरणे नमुने वाक्य

आता आपण जर्मन भाषेत शालेय गोष्टींबद्दल उदाहरण वाक्य बनवूया.

IST दास होते? (हे काय आहे?)

दास ist ein Radiergummi. (हा इरेजर आहे)

सिंड दास होता? (हे काय आहे?)

दास सिंड ब्लेइस्टीफेट. (ही पेन आहेत.)

हास्ट डू ईने स्केयर? (आपल्याकडे कात्री आहे?)

जा, इच हाबे ईने स्केरे. (होय, माझ्याकडे कात्री आहेत.)

नेईन, इच हबे कीने स्केरे. (नाही, माझ्याकडे कात्री नाही.)

या धड्यात आम्ही शाळेत वापरण्यात येणारी साधने आणि उपकरणे यांची एक छोटी यादी दिली आहे, वर्गात वापरली जाते, अर्थातच शाळेत वापरल्या जाणा tools्या साधनांची यादी यापुरती मर्यादित नाही, परंतु आम्ही जर्मन यादी दिली आहे बहुतेक वापरलेली साधने, शब्दकोष शोधून आपण येथे समाविष्ट नसलेल्या साधनांची नावे शोधू शकता.

आम्ही आपल्या जर्मन धडे आपण सर्व यश इच्छा


जर्मन क्विझ अॅप ऑनलाइन आहे

प्रिय अभ्यागतांनो, आमचा क्विझ अॅप्लिकेशन Android स्टोअरवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. तुमच्या फोनवर स्थापित करून तुम्ही जर्मन चाचण्या सोडवू शकता. आपण एकाच वेळी आपल्या मित्रांशी स्पर्धा देखील करू शकता. तुम्ही आमच्या अर्जाद्वारे पुरस्कार विजेत्या क्विझमध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्ही वरील लिंकवर क्लिक करून Android अॅप स्टोअरमध्ये आमच्या अॅपचे पुनरावलोकन आणि इन्स्टॉल करू शकता. वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणाऱ्या आमच्या पैसे जिंकणाऱ्या क्विझमध्ये सहभागी व्हायला विसरू नका.


ही चॅट पाहू नका, तुम्ही वेडे व्हाल
हा लेख पुढील भाषांमध्येही वाचता येईल

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
तुम्हाला हे देखील आवडतील
24 टिप्पण्या
 1. निनावी म्हणतो

  ग्लोबसचा लेख काय आहे

  1. merve म्हणतो

   डर ग्लोबस

   1. निनावी म्हणतो

    जर्मन मध्ये papka काय लिहिले आहे

   2. aytac म्हणतो

    जर्मन मध्ये papka काय लिहिले आहे

 2. निनावी म्हणतो

  अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना

 3. निनावी म्हणतो

  या साइटवर कोणतेही प्रश्न नाहीत.

  1. gta विचित्र म्हणतो

   व्याख्यान ztn

 4. निनावी म्हणतो

  टिनटेनकिलर

 5. निनावी म्हणतो

  लेखातून शाळा म्हणजे काय

  1. निनावी म्हणतो

   Schule मरतात

 6. निनावी म्हणतो

  die schule = शाळा

 7. ECE म्हणतो

  टेक्स्टमार्करचा लेख काय आहे

 8. wassup म्हणतो

  wassup

  1. gta विचित्र म्हणतो

   चांगला

 9. जर्मन म्हणतो

  Kleber लेख काय

  1. Dynr म्हणतो

   डर क्लेबर

   1. ब्लूज म्हणतो

    डाय क्लेबर

 10. nisa म्हणतो

  घड्याळ-एअर कंडिशनर-हँगर-सॉकेट-भिंत-छत-भिंत- हे काय आहे लेख 🙂

  1. तुला काय आहे म्हणतो

   जर्मन शाळा पुरवठा व्याख्यान

 11. विशालता म्हणतो

  Buntstift लेख काय आहे

 12. कटु अनुभव म्हणतो

  हे खूप छान आहेत धन्यवाद, आता माझ्याकडे थोडे जर्मन आहे

 13. झेहरा21 म्हणतो

  नमस्कार शिक्षक, मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे...
  मी कौटुंबिक पुनर्मिलन म्हणून जर्मनीला आलो
  मी एक व्यावसायिक हायस्कूल ग्रॅज्युएट आहे. मला “वेब प्रोग्रामिंग” क्षेत्रात फोर्टबिल्डंग किंवा वेटरबिल्डंग करायचे आहे. माझा डिप्लोमा स्कोअर ७० आहे आणि मी माझ्या OS ची परीक्षा देखील उत्तीर्ण केली आहे. माझ्याकडे एक कागदपत्र आहे. मी अजूनही आहे एका विद्यापीठात प्रवेश घेतला आहे … मी काय करावे कृपया मला मार्ग दाखवा धन्यवाद

 14. एलनाझ म्हणतो

  ही एक खूप छान साइट आहे, मला ही साइट आवडते, या सौम्य स्पष्टीकरणासाठी खूप खूप धन्यवाद 🙂

 15. डेव्हिडजुह म्हणतो

  खूप छान व्याख्यान धन्यवाद जर्मन शाळेतील वस्तू

प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.