जर्मन कोणाही

जर्मन संवादात्मक विषय अभिव्यक्तीतात्पुरती (वेळोवेळी विषयावर)

ALS -डेन, तर, जेव्हा -डिजी टाइम-जींग-गेरेर über die Strasse, अलीस दास मोटार्रॅड साहे
तो इंजिन पाहिल्यावर, तो रस्त्याच्या दिशेने आहे.

BEVERपूर्वी-आधी-आधी-आधी बंद करा
आम्ही आमच्या कुटुंबीयांसह घरी परत येण्यापूर्वी आम्ही एकत्र आले

बीआयएस -dead, डी, degin- Wir स्टॅंडेन त्यामुळे lange an der Haltestelle, बिस् डर बस कॅम.
आम्ही बसच्या बस पर्यंत थांबण्यासाठी बसची वाट पाहात (थांबविले)

EHA पूर्वी होण्यापूर्वी - मीन अर्बिट फर्टिग बब्न, इहे इच नॅक होओज गे
मी घरी जाण्यापूर्वी मला नाव संपवायचे आहेतुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते: तुम्हाला पैसे कमवण्याचे सर्वात सोपे आणि जलद मार्ग शिकायला आवडेल ज्याचा कोणीही विचार केला नसेल? पैसे कमविण्याच्या मूळ पद्धती! शिवाय भांडवलाची गरज नाही! तपशीलासाठी येथे क्लिक करा

मी Nachi - नंतर, पासून - Wir uns getroffen असेल तर, आपले स्वत: चे घर आहे.
आम्ही सुट्टीतून परत आल्यानंतर आम्हाला ते सापडले

SEITER (डेमोक्रॅटिक) -बारी, पासून- Ich habe jeh nicht gesehen, seit ich wegegezogen bin.
मी हालचाल केल्यावर मी त्याला कधीही पाहिले नाही

SOBALD आतापासून ते होणार नाही- सोबॉल्ड डर फ्रूलिंग कॉमॅट, गेह्स्त एस् मेर विदरर गट
वसंत ऋतू येतो तेव्हाच मला पुन्हा चांगले वाटते

Solange -शोअर- सोलेंज ईएस रीनेट, ब्लिबिन वॉर ड्रिन
जोपर्यंत पाऊस पडतो, आम्ही आतच असतो
कौसल (गिबर्ट एनीन ग्रुंड ए) (अहवाल कारण)

DA- येथे, तेथे, तेथे, काल, विचारू - साठी - आपण या आवृत्तीवर परत कधीही स्विच करू शकता.
तो काल (किंवा तेथे) आमच्याबरोबर येऊ शकत नाही

Weil - काल - Ich बिन इन Bett gegangen, weil ich müde war.
मी झोपी गेलो आणि काल थकलो होतो

अंतिम (उद्देश किंवा उद्दीष्ट)

damit साठी, की, साठी, म्हणून, म्हणून, मी फक्त एक बस नेमकी जागा आहे
आता आपल्याला सोडणे आवश्यक आहे त्यामुळे आपण बस चुकवू नका

दास -एडा, की, -डिगी- Ich beeile mich, dass ich pünktlich bei dir bin.
मी तुझ्या आसपास व्हायला घाईत आहे

KONDITIONAL (gibt eine बेदींग अ) (अट, स्टेटमेन्ट)

फॉल्स -if, नेस, Nimmer Badesach takdirde- vorsichtshalb एमआयटी मरतात, येते willst du noch schwimmen.
फक्त आपण बाल्टस साठी समुद्र कपडा मध्ये पोहणे इच्छित असल्यास.

wenn - जर, तेव्हा, सांगाट, तर - इच माचिर एनीन काफफी, वॅन इच् म्यूट बिन
मी स्वतः कॉफी बनवतो मी थकलो आहे

OB-केबा, डिडिनी (सामान्यतः प्रश्न आणि नकारात्मक वाक्ये मध्ये वापरली जातात) - एआर व्हायस एनआयटीटी, ओब मोर्गन ट्रेनिंग आयएसटी
त्याला कालचे दुःख माहित नाही
तो खेळ आहे किंवा नाही हे त्याला कळत नाही

KONZESSIV (विद्यालय इत्यादी)

obwohl -मला खात्री आहे, मग काही हरकत नाही, मी काय करणार आहे, ओब्लोवल इच ब्रेसिकिड गेसागाट हें.
मी त्याला सांगितले नाही तर तो दर्शविला नाही

व्याकरणातील विरोधदर्शक शब्द किंवा शब्दसमूह (बेस्च्रेइब्ट ईन (झेइटलीशे) गेजेनबर्स्टेल्लंग) वेळ तुलना तुलना करतो

während दरम्यान, दरम्यान, असताना, डेर Busfahrer schlief, Während मरते पर्यटन IM संग्रहालय waren
बस ड्रायव्हर झोपला होता, पर्यटक भटकत होते


KONSEKUTIV (बेस्चेबिट एईन फोल्गे)

SODASS -लाटर- डायने सोना ब्लॅकबेरी मिड, सोदास इच मीन सोननिनब्रिएल अॅफसेट.
मी सनस्क्रीन विकत घेतली म्हणून मी सनस्क्रीन विकत घेतले

त्यामुळे ...... .DASS - किंवा - म्हणून तो lange, dass er zu spät kam
मी इतका वेळ स्लीप केला की तो उशीर झाला

MODALE (Vergleicht) (तुलनात्मक)

ALS -डेन, -यू-बिस्ट स्क्लुअर, एलएस ich डाचटे
बुद्धिमान विचार

अल्स ओबीजसे -मिस, कथितपणे - एर गिंग इतके schnell, als ob er keine Zeit hätte
तो जाण्यासाठी वेळ आहे असे आहे

WIA -जीबी, अप, कसे - Ich न्याच निक्ट, wie ich nach पॅरिस komme
मी काय समजावलं ते मला अजूनही माहिती नाही.

!!! Satzteilkonjuntio als und werden als (काही) gebraucht wie, wenn kein क्रियापद steht bei डर Wortgruppe.
बीई व्हर्जलीचेन: एर इस्त बीम एसेन जेनु इतका लाँगसम वाई ड्यू
एर इस्त ग्रॉसेर एल्स आयिच
त्सचशेन मुका:तुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी