जर्मन फिक्रार

जर्मन विनोद, विनोद, जर्मन, तुर्की जर्मन विनोद, तुर्की जर्मन, जर्मन विनोद, जर्मन मजेदार विनोद, जर्मन किस्सा jokes.आमच्या सदस्यांना मंच नोंदणी कोण प्रिय अभ्यागतांना जर्मन अर्थातच खाली स्थित almancax शेअर संकलित करण्यात आले, याचा आनंद काही वेगळाच अक्षरे शेअर, इ स्वरूप त्रुटी सदस्य कंपाइल केले जातात. असू शकते, ते खालील almancax अर्थात शिक्षक तयार आहे, त्यामुळे ते शिक्षक तयार almancax almancax मंच भेट द्या धडे पोहोचण्यात काही दोष असू शकतात.


डीईआर बेल्टलर

Eines Tages एक einem टॅग sonnig steigt Hodja म्हणतो Dach aufs, एक मरणार gegen neue kaputte की Ziegel auszutausch. एर स्विस व्हिट
डायजेस ऑगिनब्लिक होस्क अनर जेनर गेकलिंगेल्ट मध्ये Jemanden शिक्षक sieht vor डर प्रकारची, अभ्यासासाठी निवांत जागा एर nicht kennt. "में शिक्षक, kannst du फर einen क्षण herunterkom आर्थिक: Bever डर ihn शिक्षक gefragt ओळ, मान डर laut ruft? इच मॉच टर एईन विचटिज सॅच इर्जेलेन. "
होजे स्टेगट, सिच डॅन श्व्विसस् अॅब्विस्केन्ड, हिंन्टर
एर इस्त sehr aufgeregt, deshalb kommt schnell hinunter
Er Kommt, und der Fremde sigt bittend: "हेर होजे, उम गट्टे विलेन, गिब मिर इमीन सबमेसन!"
अल डेर होका बेक्रीफ्ट, डेस डेर बेटलर इहर्न रेन्जेलटट हॅट, विर्ड एर एसहर व्हाटेंड. एबर एर ला वेगवान केले आहे. तो म्हणाला, ट्रेप एन्ड सॅग्ट: "तासानं तोपर्यंत हिनुफ स्टीगेंन!"
डर बेटलर व्हाट होजे एट विदेस करतील, आणि त्यास स्पष्टपणे सांगितले आहे की: "मीन होज, अल्लाह ही योग्य!"
नाचडेम डोर होका मिट डेमट बेटलर हिनाफॉस्टीजेन इट, ड्रॅक ऑफ सिच अँड सॅग्ट:
"जॅकेट सिंड वार्ट क्टेट, ना लॉस. अल्लाह alles geben आहे. "तुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते: तुम्हाला पैसे कमवण्याचे सर्वात सोपे आणि जलद मार्ग शिकायला आवडेल ज्याचा कोणीही विचार केला नसेल? पैसे कमविण्याच्या मूळ पद्धती! शिवाय भांडवलाची गरज नाही! तपशीलासाठी येथे क्लिक करा

आइन ड्यूचर, इडन अॅबडर, इलिन इटालियन एन्ड इयन. झु वेनिग ट्रेबस्टॉफ, झु विएल बॅलास्ट. "विर वेर्फेन नुन बल्लास्ट अ.".

"Ich डॉलर्स WErf युरोपियन युनियन: डा डर Amerikaner sagte. . Davon haben wir viel zu viele "देअर Italiener:". Wir haben viel zu viele Pizzen, ich WErf Pizzen युरोपियन युनियन "दा डर Deutsch तुर्क पासून वर sieht:" मशीन jetzt keinen Scheiße, मान "

जर्मन, एक अमेरिकन, एक इटालियन आणि समुद्र एक तुर्की ucuyorlarmis .. "आम्ही थोडे खूप इंधन आहे, पण आमच्या लोड. आता आम्ही आमच्या जादा घेत आहेत

अमेरिकनः आय मी डॉलर फेकतो आहे. आमच्याकडे बरेच काही आहे. कॉक इटालियनः "आमच्याकडे भरपूर पिझ्झा आहे. मी पिझास फेकतोय. बर्क तुर्की जर्मनीकडे बघतो .. मूक बोलू नका, बॅन!


Grundschullehrer geht zu ihrem beschwert sich und Rektor मध्ये: "एमआयटी डेमोक्रॅटिक kleinen रुडी ऑस्ट्रेलिया डर ersten Klasse की auszuhalt IST एस नोव्हेंबर! देअर Weiss Alles besser! एर sagte, er ist wie सिएन Schwester mindestens त्यामुळे schlau, मरणार dritte मध्ये Jetzt auch पासून डर Klasse drita मध्ये und मरणार IST schon Klasse लवकर gehen होईल! "
देअर Rektor: "beruhigen Sie sich wenn एर wirklich त्यामुळे schlau IST, können wir ihn ja einfach आजार चाचणी" gesagt, टॅग पासून und सकाळी nächste करा, steht डर kleine रुडी zusammen एमआयटी seiner Lehrerin vor डेमोक्रॅटिक Rektor "रूडी", sagte डर Direktor " एस gibt zwei Möglichkeiten प stellen ड jetzt ein paar Fragen wenn du मरणार richtigen beantwortest, मरणार dritte Klasse gehen wenn du aber falsch antwortest, मरणार erste मध्ये gehst उच्चार zurück Klasse und benimmst dich मध्ये kannst du अब्राहम morgen! "
रुडी निकिता इफ्फिग
रेक्टर: एन विइव्हील आयएसटीएनएक्स एक्सएमएक्स एक्सएक्सएक्स? एटीटी
रुडी: एन 36 udi
Rektor: Stiet Wie Heißt Die Hauptstadt वॉन Deutschland? Ekt
रुडीः "बर्लिन udi
आणि म्हणून weiter
डर Rektor stellt seine Fragen und Rudi कर्कश आवाज काढण्यासाठी
Sagt डर Rektor सूर Lehrerin: "Ich glaube, रुडी IST wirklich weit genug फर Dritte Klasse मरतात"
लेहरिन: फ्रॅ दारफ इहम अच इन पार फ्रॅगन स्टेलन? एल
पुनर्विक्रेता: "बिट्टन स्कूल
लेहरिन: अरे रुडी, वॉन होबे इच झ्वेई, इइन कुह अबर वीर? एल
रुडी, नच कुर्झेम Überlegen: एच बीन आर
लेहरिन: डी होस, इच अबर निकट? एल
रुडी स्कॉन: "त्सचेन डर डर रेक्टर वंडर सिच इट्स डिस्
Lehrerin: "होता macht ein मान im Stehr जे eine श्रीमती im Sitz und ein Hund auf Drei Beinen?"
डेम रिक्टर स्टहट डर मुंड ऑफेन, डच रुडी निकट अंड सॅगेट: डर डाई हँड गेबेन डेम
Lehrerin: "होता IST, हरिणाच्या und गुलाब, wenn एस reingeht, aber schwer und klebrig, wenn एस rauskommt?"
डर Rektor bekommt einen Hustenanfall, und danach antwortet रुडी gelassen:
Lehrerin: "आतडे, रुडी, खाली येणे मीर Noch eine Frage ein wort, दास एमआयटी anfängt परवेझ, एन aufhört und एमआयटी etwas Hitza, Feuchtigkeit Aufregung und zu पिंपात साठवून ठेवणे हॅट एमआयटी!"
ऑमेन रूडी फ्रीडिग इन डेम रिक्क्टर स्टीन डे मर ट्रॅनन: टी फ्यूरव्हेरमन! आर
शैक्षणिक संस्थेतील मुख्य अधिकारी: "Schon आतडे, आतडे फॉन मीर ऑस्ट्रेलिया schon kann मरणार रुडी vierte Klasse aufs gleich gehen ओडर व्यायामशाळा Ich hätte मध्ये auch मरणार letzte Fragen falschen gehabt fünf"आपण या आवृत्तीवर परत कधीही स्विच करू शकता! Kommt ein Mantafahr vorbei मिळेल ihm und helfen! मींट डेर ओपे, एनआयसीसी म्हणजे सोपान! Wenn sie zu schnell sind hup und blink ich. फारेन सिए लॉस Überholt plötzlich ein पोर्शेफार्रर RAstar लॉस und डर Oper डर Mantafahr fängt क्षण blinker und zu hupen. Kommen sne a einer Tankstelle vorbei Zum anderen eine डर Meinte: तू du रस gesehen मरण? होय, aber गुहा उघडा तू du gesehen, und डर hupt blinkt und wollen गुहा कोनाडा vorbei lassen मृत्यू!


डीईआर मट डेस होकास

डर होका वर्ड डर ओटटन, दीमूर सीनिम वोल्के झुफ्यूग्ट, यूबरड्रुसीग आयन्स टगेस रिझर्व्हर डर होका अॅड गहट झॉम श्लॉस्. डब्ल्यू व्हार्टन, होकास एंट्रिट हिल्टनने उद्विग्न होण्याचे उद्दीष्ट केले. इइच हाब्ती माइट इहम एट्स झू बेस्बेचेन. "
Der Wächter geht, ohne etwas zu sagen zu Timur und sagt:
"आयएन याननेटर नॅश्रेडिना होका इट ड्रॉजनन, इर सिए अनबर्डिंग सेहिन. ओबोल इची ऋषी, दास एरिक्ट रीचोकमन कन्नन, लॅस्सार सिच निक्ट अॅबीव्हिसन "ते म्हणाले, तिमोर sagt: "Lasst ihn reinkommen!"
प्राध्यापक व्हॅन डर als hinträt Timur, Timur stellt मरणार üblich Höflichkeitsfrag क्षण Nasreddin Hodja. Darin sagt zum प्राध्यापक Timur wohlwollend एमआयटी Ganz ruhiger und Stimme: "Bitte शिक्षक, wolltest du mich sehen. या प्रोफाइलमध्ये काय आहे?
Hodja म्हणतो erwidert sehr बोस: "में सुलतान, ich Weiss, ich machen werde, kurz Zeit फॉन येथे weggehst मध्ये du nicht ungerech Behandlung gegenüber डेमोक्रॅटिक Volk nicht aufhörst ओडर wenn पासून wenn du एमआयटी deiner होते."
Timur versetzt wütend: "tatsächlich? की weggeh ACH, में Padischah, bitte werden Sie nicht wütend ... wenn Sie nicht?: तसेच, उच्चार weißt, du पिंपात साठवून ठेवणे wirst ... सागा उत्पादक, du machen wirst होते "नूनाचा wird डर शिक्षक sanft und एमआयटी leiser, weicher Stimme sagte er" होता geh ich एमआयटी गुहा Einwohnern Akşehir फॉन येथे weg फॉन ... "तुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पणी