कामग्रा जेल आपल्याला उच्च लैंगिक कामगिरी करण्याची परवानगी देते जेणेकरून आपण आपल्या लैंगिक अनुभवांमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकता.

कामगारा जेल आपण आपली उभारणीची समस्या सोडवू शकता आणि आमच्या साइटवर कामगारा जेल काय आहे या प्रश्नांची उत्तरे शोधू शकता

विशेषण: काकू एस्कॉर्ट

जर्मन शाळा विभाग, शाळा खोल्या

या धड्यात, आम्ही जर्मन शाळेचा परिचय, जर्मन वर्ग, वर्गातील नावे, दुस names्या शब्दांत, जर्मन शाळेच्या विभागांबद्दल माहिती देऊ. जर्मन शाळेचे विभाग सामान्यत: खालीलप्रमाणे आहेत. व्हिज्युअलसह आम्ही प्रथम आपले स्थान देऊ. मग आम्ही जर्मन भाषेत शाळेच्या विभागांची लेखी यादी देऊ.

जर्मन रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

जर्मन रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

जर्मन शिक्षकांची खोली

जर्मन शिक्षकांची खोली

 

जर्मन शाळेची बाग

जर्मन शाळेची बाग

 

जर्मन जीवशास्त्र प्रयोगशाळा

जर्मन जीवशास्त्र प्रयोगशाळा

 

जर्मन संगणक कक्ष

जर्मन संगणक कक्ष

 

जर्मन लायब्ररी

जर्मन लायब्ररी

 

जर्मन भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळा

जर्मन भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळा

जर्मन शालेय विभाग

die Bibliothek: ग्रंथालय

der Schulhof: शाळा बाग

der Computerraum: संगणक कक्ष

दास Chemielabor: रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

दास फिजिकलाबोर: भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळा

दास जीवशास्त्र - जीवशास्त्र प्रयोगशाळा

दास लेहररझिम्मर: शिक्षकाची खोली

डाय स्पोर्थाले: व्यायामशाळा

आमची इंग्रजी अनुवाद सेवा प्रारंभ झाली. अधिक माहितीसाठीः इंग्रजी भाषांतर

पुरस्कृत दुवे