जर्मन खाद्य जर्मन पेये

जर्मन फूड अ‍ॅन्ड ड्रिंक्स या शीर्षकामध्ये आम्ही आपल्यास जर्मन फूड नावे आणि जर्मन पेयांची नावे उत्कृष्ट व्हिज्युअलसह सादर करु. जर्मनमध्ये खाद्यपदार्थ व पेय पदार्थांची नावे शिकल्यानंतर, आपण शिकलेल्या जर्मनमध्ये अन्न आणि पेय पदार्थांची वाक्यं बनवू.
जर्मन खाद्यपदार्थ व पेय पदार्थांच्या विषयाबद्दल प्रथम आपण हे सांगू या की जर्मन पाककृतींमध्ये शेकडो प्रकारचे खाद्यपदार्थ आणि शेकडो प्रकारचे पेये आहेत अर्थात या धड्यात सर्व पदार्थ आणि पेय मोजणे शक्य नाही.

आधीच जर्मन भाषा शिकणार्‍या मित्रांना एकाच वेळी सर्व प्रकारचे खाणे-पिणे शिकणे शक्य आणि आवश्यक नाही. या कारणास्तव, जर्मनमध्ये बर्‍याच सामान्य आणि वारंवार आढळणार्‍या खाण्यापिण्याची नावे शिकण्यासाठी पुरेसे आहे. नंतर, आपण स्वत: ला सुधारत असताना आपण नवीन जर्मन भोजन आणि पेय शब्दसंग्रह शिकू शकता.

चला एक एक करून जर्मन अन्न आणि पेय पाहू. आम्ही आपल्या पंचांगुळ अभ्यागतांसाठी काळजीपूर्वक तयार केलेल्या प्रतिमा आम्ही सादर करतो.

जर्मन खाद्य आणि पेय चित्रित विषय

जर्मन अन्न आणि पेय - ऑलिव्ह - ऑलिव्ह डाय
जर्मन अन्न आणि पेय - ऑलिव्ह - ऑलिव्ह डाय

 

जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - डर कोसे - चीज
जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - डर कोसे - चीज

 

जर्मन अन्न आणि पेय - मर मार्जरीन - मार्गारीन
जर्मन अन्न आणि पेय - मर मार्जरीन - मार्गारीन

 

जर्मन अन्न आणि पेय - डेर होनिग - मध
जर्मन अन्न आणि पेय - डेर होनिग - मध

 

जर्मन अन्न आणि पेय - दास स्पीजेल - तळलेले अंडी
जर्मन अन्न आणि पेय - दास स्पीजेल - तळलेले अंडी

 

जर्मन अन्न आणि पेये - डाय वुर्स्ट - सॉसेज
जर्मन खाद्य आणि पेये - डाय वुर्स्ट - सॉसेज
 

जर्मन अन्न आणि पेये - दास ई - अंडी (रॉ)
जर्मन खाद्य आणि पेये - दास ईआय - अंडी (रॉ)

 

जर्मन अन्न आणि पेये - दास ब्रॉट - ब्रेड
जर्मन अन्न आणि पेये - दास ब्रॉट - ब्रेड

 

जर्मन अन्न आणि पेय - दास सँडविच - सँडविच
जर्मन अन्न आणि पेय - दास सँडविच - सँडविच
 

जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - डेर हॅम्बर्गर - हॅम्बर्गर
जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - डेर हॅम्बर्गर - हॅम्बर्गर

 

जर्मन अन्न आणि पेये - डाय सपे - सूप
जर्मन अन्न आणि पेय - डाय सपे - सूप

 

जर्मन अन्न आणि पेय - डेर फिश - फिश
जर्मन अन्न आणि पेय - डेर फिश - फिश

 

जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - दास हान्सन - चिकन (शिजवलेले)
जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - दास हान्सन - चिकन (शिजवलेले)

 

जर्मन अन्न आणि पेय - दास फ्लेइश - मांस
जर्मन अन्न आणि पेय - दास फ्लेइश - मांस
 

जर्मन अन्न आणि पेय - मरो नूडेल - पास्ता
जर्मन अन्न आणि पेय - मरो नूडेल - पास्ता

 

जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - डाय स्पेगेटी - स्पेगेटी
जर्मन खाद्यपदार्थ आणि पेय - डाय स्पेगेटी - स्पेगेटी

 

जर्मन अन्न आणि पेये - दास केचअप - केचअप
जर्मन अन्न आणि पेये - दास केचअप - केचअप

 

जर्मन अन्न आणि पेय - अंडयातील बलक - अंडयातील बलक
जर्मन अन्न आणि पेय - अंडयातील बलक - अंडयातील बलक

 

जर्मन अन्न आणि पेय - डेर ज्वर्ट - दही
जर्मन अन्न आणि पेय - डेर ज्वर्ट - दही

 

जर्मन अन्न आणि पेय - दास साल्झ - मीठ
जर्मन अन्न आणि पेय - दास साल्झ - मीठ
 

जर्मन अन्न आणि पेय - डेर झुकर - कँडी
जर्मन अन्न आणि पेय - डेर झुकर - कँडी

जर्मन पेय

जर्मन पेय - दास वासेर - पाणी
जर्मन पेय - दास वासेर - पाणी

 

जर्मन पेय - डाई मिल्च - दूध
जर्मन पेय - डाई मिल्च - दूध

 

जर्मन पेये - डाई ताक - आयरन
जर्मन पेये - डाई ताक - आयरन

 

जर्मन पेय - डर टी - चहा
जर्मन पेय - डर टी - चहा


जर्मन पेय - डेर कॅफी - कॉफी
जर्मन पेय - डेर कॅफी - कॉफी

 

जर्मन पेय - डेर ऑरेंजसॅफ्ट - संत्राचा रस
जर्मन पेय - डेर ऑरेंजसेफ्ट - संत्राचा रस

 

जर्मन पेये - डाय लिमोनेड - लिंबूचे
जर्मन पेये - डाय लिमोनेड - लिंबूचे

प्रिय मित्रांनो, आम्ही वरील जर्मन खाण्यापिण्याची नावे पाहिली. प्रथम बर्‍याच जर्मन खाद्यपदार्थ व पेयांची नावे शिकणे पुरेसे आहे. आपल्याला वेळ मिळाला म्हणून आपण नवीन शब्द शिकण्यात वेळ घालवू शकता.

आता आपण या जर्मन पदार्थ आणि पेये वापरू जे आपण वाक्यांमध्ये शिकलो आहोत. जर्मनमध्ये खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींबद्दल नमूना वाक्य बनवू या.

उदाहरणार्थ, आपण काय म्हणू शकतो? मला पास्ता आवडतो, मला मासे आवडत नाहीत, मला लिंबाची आवड आहे, मला चहा प्यायला पाहिजे यासारख्या वाक्यांपासून सुरुवात करूया.

आम्ही व्हिज्युअल समर्थनासह जर्मनमध्ये अन्न आणि पेय पदार्थांचे नमुनेदार वाक्य देखील सादर करू.

जर्मन खाद्य आणि पेय पदार्थांचे नमूने नमूने

इच मॅग फिश : मला मासे आवडतात

इच मॅग फिश निच्ट : मला मासे आवडत नाहीत

इच मॅग जोगर्ट : मला दही आवडतो

इच मॅग जघर्ट निफ्ट : मला दही आवडत नाही

खासगी मॅग नूडेल : तिला पास्ता आवडतो

एर मॅग न्यूडल निक्ट : तिला पास्ता आवडत नाही

हमजा मॅग लिमोनाडे : हमजाला लिंबू पाणी आवडते

हमजा मॅग लिमोनाडे निक्ट : हमजाला लिंबू पाणी आवडत नाही

Wir mögen Suppe : आम्हाला सूप आवडतो

Wir mögen Suppe nicht : आम्हाला सूप आवडत नाही


आता "मला सूप आवडतो पण मला हॅम्बर्गर आवडत नाहीत" अशी लांब वाक्यं बनवायला शिकूया. आता आम्ही खाली लिहित असलेल्या वाक्याचे परीक्षण करा, आम्हाला वाटते की रंगसंगती पद्धतीने वाक्य वाक्यरचना तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल.

ओमर mag Fisch, aber er mag गोमांसाची वाटोळी तळलेली वडी नाही

ओमर मासे प्रेमी, पण o हॅम्बर्गर आवडत नाही

जर आपण वरील वाक्याचे विश्लेषण केले तर; Ömer हा वाक्याचा विषय आहे आणि मॅग क्रियापद वाक्याच्या विषयाच्या अनुसार क्रियापद mögen च्या संयुगेला संदर्भित करतो, म्हणजे तिसरा व्यक्ती एकवचनी. फिश या शब्दाचा अर्थ फिश आहे, अबेर या शब्दाचा अर्थ फक्त-केवळ आहे, एर म्हणजे तिसरा व्यक्ती एकवचनी ओ, हॅमबर्गर शब्दाचा अर्थ हॅमबर्गरचा अर्थ तुम्हाला आधीपासूनच माहित आहे आणि वाक्याच्या शेवटी निकट हा शब्द वाक्याला नकारात्मक बनवण्यासाठी वापरला जातो.

पुन्हा अशीच वाक्ये करू. अल्मॅनॅक्स अभ्यागतांसाठी आम्ही काळजीपूर्वक तयार केलेल्या प्रतिमा आणि नमुना वाक्य तपासा.


जर्मन अन्न आणि पेय वाक्ये

Zeynep mag सुपे, aber sie mag नूडेल नाही

Zeynep सूप प्रेमी पण o पास्ता आवडत नाही


जर्मन मध्ये खाणे-पिणे याबद्दलचे वाक्य

इब्राहिम mag Joghurt, aber er mag अंडयातील बलक नाही

इब्राहिम दही प्रेमी पण o अंडयातील बलक आवडत नाही


जर्मन मध्ये खाणे-पिणे याबद्दलचे वाक्य

मेलिस mag लिमोनेड, aber sie mag कॉफी नाही

मेलिस लिंबू पाणी प्रेमी पण o कॉफी आवडत नाहीजर्मन खाद्यपदार्थ व पेय पदार्थांच्या संदर्भात "मला सूप आवडतो पण मला पास्ता आवडत नाही" यासारख्या वाक्यांचे उदाहरण म्हणून आम्ही वरील वाक्ये देऊ शकतो. आता आपण जर्मन भाषेतल्या खाण्यापिण्याच्या गोष्टींबद्दल उदाहरण देऊ शकतील अशा प्रकारच्या आणखी एक वाक्याकडे पाहू: ओहणे आणि मिथक वाक्ये.

ओहने आणि मिथक संयोजन वापरून जर्मन वाक्यांचे उदाहरण म्हणून “मी साखर न चहा पितो","मी टोमॅटोशिवाय पिझ्झा खातो","मी दुधासह कॉफी पितोउदाहरण म्हणून ”अशी वाक्ये आपण देऊ शकतो.

आता "ओहणे" आणि "मिथक" या संयुक्त विद्यमाने जर्मनमध्ये खाणे-पिणे याबद्दल वाक्य बनवूया.

जर्मन खाद्य आणि पेय पदार्थांचे निदान

आता आपण ओहने आणि मिथक च्या संयोजन वापरून विविध संवादांवर लक्ष केंद्रित करूया. आमच्या संवादांमध्ये एक प्रश्न आणि उत्तर असेल. जर्मन भाषेत, ओहने म्हणजे -लि, आणि मिथक सह एकत्रित अर्थ---सह. उदाहरणार्थ, मी साखर न घेता चहा पितो असे म्हणताना, कॉन्जेक्शन ओहने वापरले जाते आणि जेव्हा मी साखर सह चहा म्हणतो तेव्हा दंतकथाचा संयोग वापरला जातो. खाली दिलेल्या उदाहरणांमध्ये हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजले आहे. जर्मन ओहणे आणि मिथक सह केलेली वाक्ये तपासून पहा.


ओहणे - मिथक वाक्ये
ओहणे - मिथक वाक्ये

वरील प्रतिमेचे विश्लेषण करूयाः

व्ई ट्रिंक्स्ट डू डीईन टी? : तू आपला चहा कसा पितोस?

Ich trinke Tee ohne Zucker. : मी साखर न चहा पितो.ओहणे - मिथक वाक्ये
ओहणे - मिथक वाक्ये

वरील प्रतिमेचे विश्लेषण करूयाः

Wie isst du पिझ्झा? : आपण पिझ्झा कसा खाल?

Ich esse पिझ्झा ohne अंडयातील बलक. : मी अंडयातील बलक न पिझ्झा खातो.


ओहणे - मिथक वाक्ये
ओहणे - मिथक वाक्ये

वरील प्रतिमेचे विश्लेषण करूयाः

Wie isst du हॅम्बर्गर? : आपण हॅमबर्गर कसे खाल?

इच एसे हॅम्बर्गर एमआयटी केचअप. : मी केचअपसह हॅम्बर्गर खातो.


प्रिय मित्रांनो, या धड्यात आम्ही जर्मन खाद्यपदार्थ, जर्मन पेये आणि जर्मन खाणे-पिणे याबद्दल नमुनेदार वाक्ये पाहिले.

आम्ही आपल्या जर्मन धडे आपण सर्व यश इच्छा


जर्मन क्विझ अॅप ऑनलाइन आहे

प्रिय अभ्यागतांनो, आमचा क्विझ अॅप्लिकेशन Android स्टोअरवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. तुमच्या फोनवर स्थापित करून तुम्ही जर्मन चाचण्या सोडवू शकता. आपण एकाच वेळी आपल्या मित्रांशी स्पर्धा देखील करू शकता. तुम्ही आमच्या अर्जाद्वारे पुरस्कार विजेत्या क्विझमध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्ही वरील लिंकवर क्लिक करून Android अॅप स्टोअरमध्ये आमच्या अॅपचे पुनरावलोकन आणि इन्स्टॉल करू शकता. वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणाऱ्या आमच्या पैसे जिंकणाऱ्या क्विझमध्ये सहभागी व्हायला विसरू नका.


ही चॅट पाहू नका, तुम्ही वेडे व्हाल
हा लेख पुढील भाषांमध्येही वाचता येईल

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
तुम्हाला हे देखील आवडतील
प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.