चेतावणी: foreach() in साठी अवैध युक्तिवाद दिलेला आहे /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php ओळीवर 3045

चेतावणी: foreach() in साठी अवैध युक्तिवाद दिलेला आहे /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php ओळीवर 3045

चेतावणी: foreach() in साठी अवैध युक्तिवाद दिलेला आहे /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php ओळीवर 3045

चेतावणी: foreach() in साठी अवैध युक्तिवाद दिलेला आहे /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php ओळीवर 3045

जर्मन गणना क्रमांक, ऑर्डिनॅझहेलन

संख्या शिकणाऱ्या मुलांसाठी जर्मन वर्णमाला जर्मन ऑर्डिनल काउंटिंग नंबर, ऑर्डिनलझाहलेन

जर्मन संख्या, जर्मन अंक क्रमांक, ऑर्डिनॅझह्लॅन, 9. क्लास जर्मन नंबर, क्रम संख्याया पाठात, आपण जर्मन संख्या पहाल, म्हणजे पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, दहावा, विसाव्या.

जर्मन स्थान


1. = erste (प्रथम)
2. = zweite (सेकंद)
3. = डॉइटर (तिसरे)
4. = vierte (चौथा)
5. = फ्युनफेट (पाचवा)
6. = सेचस्टे (सहावा)
7. = सिएबेट (सातवा)
8. = आचे (आठवी)
9. = नेवन्ट (नऊवे)
10. = झेंनेट (दहावा)

11. = अल्फेट (अकरावा)
12. = zWeight (बारावा)
13. = डेरेज़हेंटे (तेरावा)
14. = व्हर्जेन्टे (चौथा)
15. = फ्युनफ्झहन्ते
16. = सेचझेंनेट
17. = सिएबझेनट
18. = achtzehnte
19. = neunzehnte
20. = zwanzigste

21. = einundzwanzigs
22. = Zweiundzwanzigste
30. = dreißigste
31. = einunddreißigste
40. = vierzigste
50. = फ्युनफझिस्त
60. = सेचझीजिस्ट
70. = siebzigste
80. = achtzigste
90. = neunzigste


100. = (एइन्) हंडरटेस्टी
1000. = (एक) टॉवेन्स
10000. = zehntausendste
100000. = (एआयएन) हंडर्टटॉवेन्स
1000000. = (एक) लाखो
1000000000. = (एआयएन) मिलियर्ड्स्टी
1000000000000. = (ई) अब्जावधी

प्रिय मित्रांनो, जसे आपण वर पाहिले आहे, 1 आणि 3 लिहिणे इतरांपेक्षा वेगळे आहे
20 नंतरचे सर्व क्रम संख्या - स्टॉपवर आणले जाते.

तुम्हाला शब्दलेखन आणि उच्चार या दोन्हीसह शून्य ते लाखो पर्यंत सर्व जर्मन अंक शिकायचे असल्यास, कृपया आमचा धडा पहा: जर्मन संख्या

जर्मन-पिता-ऑफ-ordinalzahl मोजणी क्रमांक
जर्मन-पिता-ऑफ-ordinalzahl मोजणी क्रमांक


उत्तर लिहा

तुमचा ईमेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड * आवश्यक फील्ड चिन्हांकित