कामग्रा जेल आपल्याला उच्च लैंगिक कामगिरी करण्याची परवानगी देते जेणेकरून आपण आपल्या लैंगिक अनुभवांमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकता.

कामगारा जेल आपण आपली उभारणीची समस्या सोडवू शकता आणि आमच्या साइटवर कामगारा जेल काय आहे या प्रश्नांची उत्तरे शोधू शकता

जर्मन नकारात्मक सेमलेलर

प्रिय मित्रांनो, या धड्यात आम्ही विषयातील एक वाक्य प्रकार पाहू जर्मन नकारात्मक वाक्य. जर्मन भाषेतील नकारात्मक वाक्यांशावरील आमचा लेक्चर कोर्स आमच्या फोरमच्या सदस्यांनी तयार केला आहे आणि लेक्चर ग्रेड आहे. हे माहितीच्या उद्देशाने लिहिलेले होते.

जर्मन भाषेत क्रियापद आणि विषयानुसार नकारात्मक वाक्ये बदलली जातात. वाक्ये वाक्ये नकारात्मकता दर्शविणारा अर्थ म्हणजे क्रियापद वाक्यांमध्ये नमूद केलेले कार्य पूर्ण झाले आहे की नाही आणि संज्ञेच्या वाक्यांमध्ये जे काही नमूद केले आहे ते अस्तित्त्वात आहे की नाही याबद्दल आहे. जर्मन वाक्यात नकारात्मक अभिव्यक्ती kein ve नाही शब्द प्रदान.

जर्मन नकारात्मक अनुमान

जर्मन नकारात्मक अनुमान आम्ही केनचा उपयोग, निक्टचा वापर, केन आणि निच्टचा एकत्र वापर आणि इतर शब्द वेगवेगळ्या शीर्षकांमध्ये नकारात्मकता व्यक्त करणार आहोत.

जर्मन मध्ये कीनचा वापर

जर्मन मध्ये कीनचा वापर लेखांसह अनिश्चित संज्ञा ve लेख नसलेला नावांच्या संयोगाने वापरले जाते. याव्यतिरिक्त, कीन वापरताना, ते नावाच्या स्थितीनुसार योग्य दागिने घेऊ शकतात, जसे की अनिश्चित लेख मिळणार्‍या ईन प्रत्ययसारख्या.

अपरिभाषित लेख असलेली नावे

दास ist ein বুच. / दास ist kein नोटिझबच.

हे पुस्तक आहे. / ही नोटबुक नाही.

Ich habe meine Katze. / इच हेबे keinen हुंड

माझ्याकडे मांजर आहे. / माझ्याकडे कुत्रा नाही.

अनुच्छेद नावे

Ich mache स्पोर्ट. / Ich spiele keinen क्रीडा.

मी खेळ करीत आहे. / मी खेळ करत नाही.

डेर हंड फ्लिच. / Kühe mögen kein फ्लीशच.

कुत्राला मांसाची आवड आहे. गायीला मांस आवडत नाही.

जर्मन मध्ये निक्टचा वापर

 .णात्मक निफ्टचे बरेच उपयोग आहेत. आम्ही खाली नमूना वाक्यांसह हे मत व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करू.

क्रियापदांसह:

इच मॅग एसएस नाही zu lesen / मला वाचायला आवडत नाही.

लेखांसह नावे आहेत:

दास सिंद नाही meine Feder es gehört आहे. / ही माझी पेन नाहीत तर तुमची आहेत.

योग्य नावे:

ते आहे नाही पॅरिस, बुडापेस्ट. / हे पॅरिस नाही, बुडापेस्ट आहे.

विशेषणांसहः

डु बिस्ट नाही विक्षिप्तपणा. / आपण आजारी नाही.

सर्वनामांसहः

एर कॅम नाही झु मीर, एर काम झू दिर. / तो माझ्याकडे आला नाही, तो तुमच्याकडे आला.

 लिफाफा सह:

Ich gehe नाही ऑफ इन्स किनो. / मी बर्‍याचदा चित्रपटांना जात नाही.

केन आणि निचट एकत्र वापरणे

काही प्रकरणांमध्ये, जर्मनमध्ये नकारात्मक असलेले हे दोन शब्द एकाच वेळी वापरले जाऊ शकतात. ही विशेष घटना उद्भवते जेव्हा क्रियापद एकत्रित होते आणि क्रियापद एकत्र होते.

में ब्रुडर कॅन निच्ट गिगे स्पीलेन / माझा भाऊ व्हायोलिन वाजवू शकत नाही.

 इतर शब्द जे जर्मन मध्ये नकारात्मकता व्यक्त करतात.

 ज्याचा अर्थ जर्मनमध्ये नाही नाही हा शब्द नकारात्मकतेला व्यक्त करतो आणि प्रश्न वाक्यांच्या उत्तरात वापरला जातो.

Kommst du zu uns? / निन

आपण आमच्याकडे येल का? / नाही

असे दिसते की जर्मन भाषेतील काही प्रतिशब्द वाक्यात वापरली जातात तेव्हा नकारात्मकता व्यक्त करतात. आपण खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये हे शब्द पाहू शकता.

जर्मन शब्दसंग्रह जर्मन मध्ये प्रतिशब्द तुर्की मधे
नेहमी nie / niemals नेहमी - कधीही नाही
इरेजेंडवॉ निरांजवो कुठेतरी - कोठेही नाही
इरगेन्डवोहीन निरांजडवाहिन कुठेतरी - कोठेही नाही
काहीतरी nichts काहीही - काहीही नाही
रत्नजडित कोणीही नाही कोणी - कोणीही नाही
आमची इंग्रजी अनुवाद सेवा प्रारंभ झाली. अधिक माहितीसाठीः इंग्रजी भाषांतर

पुरस्कृत दुवे