जर्मन सिनक्लेटीव्ह नेबेन्सात्झ, जर्मन परिणामी संबंधित कोट

जर्मन साइड सेन्सेसेस, साइड एन्डेंसीज जर्मनीचे निकाल शोधून काढतात. 

कोनसेकुटुअल नेबेंस्टीझः (निकाल दर्शविणारी गौण वाक्ये)

एक. मूळ वाक्य मध्ये विशेषण (adverb) समोर:

त्यामुळे / डर्मासेन / डेरर्टिग ... .., दास

 इच् वॉर इत डर्मेस्सेन / डेरर्टिग मूड, दास इच सोफोर्ट इन्स बेट्ट गििंग.
(मी खूप थकलो होतो, मी ताबडतोब झोपायला गेलो.) मरतात प्रुफंग वॉर इज डर्मॅसेन / डेरर्टिग स्वेर, दास इच केन
Frage Beantworten कॉनटे.
(परीक्षा खूपच कठीण होती, मी कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकलो नाही.)

ब. नावाच्या समोरसोलच- / डेरर्टिग- ... .., दास

Ich hatte einen solchen / derartigen Durst, दास इच दास
Schmutzige Wasser ट्रंक.
मी गोड पाणी पिऊन तहान लागली होती.

मी हंगर हेलर, दास इश्यू 5 हॅम्बर्गर एस्केन कन्न.
(मी खूप भुकेलेला आहे, मी 5 बर्गर खाऊ शकतो.)

डेर क्लास इस्ट डेरर्टिगर लार्म, डेस मॅन निक्ट्स वर्स्ट.
वर्गात इतका आवाज आहे की काहीही समजत नाही.

सोलच ईन लामर, एक सोलर लार्म
सोलच ईइन क्रीझ, ईइन सोलचे क्रिझ
ई. वंडर, ई. वंडरतुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते: तुम्हाला पैसे कमवण्याचे सर्वात सोपे आणि जलद मार्ग शिकायला आवडेल ज्याचा कोणीही विचार केला नसेल? पैसे कमविण्याच्या मूळ पद्धती! शिवाय भांडवलाची गरज नाही! तपशीलासाठी येथे क्लिक करा

क. दोन वेगवेगळ्या वाक्यांमध्ये थांबतात:... .. म्हणून, दास

श्राइब इतका डिट्लिच, दास इच लेसन कन्न.
ते इतके स्पष्ट लिहा की मी ते वाचू शकतो.

Kommen Sie bitte so pünktlich, dass ich nicht viel warte!
(कृपया वेळ आली आहे म्हणून मी वाट पाहणार नाही!)

फहर इतका, दास डु जेनोऊ um 19 ankommst.
(म्हणून जा, आपण 19 वर आहात.)

ड. बाजूच्या वाक्याच्या सुरूवातीस उभे राहते. म्हणून गाढव इतके वाक्य आहे.... .., म्हणून दास

 

जितक्या लवकर ओळ गाणे आर्बीट आणले, त्यामुळे दास ich nichts zu tun habe.
(त्याने सर्व काम केले, जेणेकरून मी काहीही करण्याचे सोडून दिले नाही.)

डेर बस हॅटे ईइन पान, अंकारा अंकम मध्ये दास इच इस्ट मॉर्गन.
(बसने अशी चूक केली, पण मी सकाळी अंकारा येथे आलो.)

Es regnete plötzlich, म्हणून दास विर alle nass wurden.
अचानक पाऊस पडला की आम्ही सगळे ओले झालो.


मायकेल
Deutschlehr आहेतुम्हाला हे देखील आवडतील
टिप्पण्या दाखवा (११)